Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL i Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zaprasza do udziału w projekcie „Więcej wiemy - lepiej pomagamy w Polsce i na Ukrainie”.

CKPiDE zaprasza na zajęcia z historii Polski od 2 września 2015, we wtorki i czwartki o godz. 15:30

11 sierpnia rozpoczęła się rekrutacja na kurs języka i kultury polskiej w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego

9 lipca b.r. o godz. 17.00 Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zaprasza na otwarcie wystawy „SACRUM”.

Książka żyje tyle czasu, ile jest czytana.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up