Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie działań organizacji działających na rzecz Polonii oraz Polaków za granicą na 2024 rok w obszarach: kultura i promocja Polski; wydarzenia polonijne...

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Zachowanie zdrowia psychicznego. Wsparcie psychologiczne wolontariuszy na wojnie”. Zajęcia są skierowane do osób, angażujących się...

Narodowe Centrum Kultury w Warszawie ogłasza konkurs na półroczne stypendium w Polsce w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Gaude Polonia. Program Gaude...

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza do udziału w projekcie „ABC polskiej klasy – promocja języka polskiego na Ukrainie”. Jeżeli Państwa placówka oświatowa jest ukierunkowana na popularyzację procesu nauczania...

Po raz ósmy zapraszamy naukowców z Polski, Ukrainy oraz innych państw do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wielcy” ludzie z „małego” miasta. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska mieszkańcami na karty...

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up