Dziś w audycji radia CKPiDE dowiecie się o spotkaniach „Dookoła języka i literatury – 9 wykładów dla polonistów”, podczas których są przybliżane osiągnięcia polskiej nauki w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa czy glottodydaktyki polonistycznej. Spotkania służą też integracji środowiska polonistów z różnych ośrodków akademickich. Organizują je Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim.

Gośćmi radia były Samanta Busiło, koordynatorka projektu z ramienia Uniwersytetu Przykarpackiego (Katedra Języków Słowiańskich), lektorka języka polskiego z delegatury NAWA, dr Beata Jędryka, koordynatorka projektu z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, a także jedna z uczestniczek spotkań, studentka polonistyki Krystyna Łesiw.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up