W tym roku mija 30. rocznica założenia Grupy Wyszehradzkiej oraz dobiega końca roczna prezydencja Polski w sojuszu. Z inicjatywy Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie na Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, odbyły się panele dyskusyjne, a także otworzono wystawę pt. 30 lat współpracy wyszehradzkiej w latach 1991-2021. Jednym z kluczowych tematów, poruszanych podczas wydarzenia, było wsparcie państw Grupy Wyszehradzkiej dla Ukrainy w jej dążeniach euroatlantyckich.

W spotkaniu wzięli udział między innymi konsulowie państw członkowskich V4, ukraińscy beneficjenci projektów, finansowanych przez Fundusz Wyszehradzki, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, władz samorządowych, uczelni oraz mediów.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up