Zapraszamy do posłuchania dzisiejszej audycji radia CKPiDE. Muzyka, piosenki, tańce, wiersze i humor, zabawa i wzruszenia – to wszystko Lwowski Kabaret Artystyczny „Czwarta Rano”, wystąpienie, którego mogła podziwiać stanisławowska publiczność. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach 6. Dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku organizowanych przez lokalne Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

W programie usłyszą Państwo rozmowę ze Sławomirem Gowinem, założycielem, scenarzystą, autorem tekstów i reżyserem Kabaretu „Czwarta Rano”, Wiktorem Lafarowiczem, aktorem tegoż kabaretu. Swoimi wrażeniami z udziału w wieczorze artystycznym dzielą się Maria Dutkowska i Elżbieta Apostoluk. Dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku podsumowuje krótko Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej.

Program przygotowali: Danuta Stefanko i Andrzej Leusz.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up