W podcaście radia CKPiDE można dowiedzieć się o VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w polskiej i ukraińskiej przestrzeni historycznej”. Usłyszą Państwo rozmowy z organizatorami, uczestnikami i gośćmi konferencji. Wydarzenie w tym roku miało charakter hybrydowy – zostało przeprowadzone w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, natomiast część osób brała udział w konferencji online.

W ciągu dwóch dni naukowcy z Polski i Ukrainy rozmawiali o mieście i jego mieszkańcach przed 1920 rokiem, wygłaszali referaty o okresie międzywojnia, omówili Stanisławów w kleszczach totalitaryzmów, a także poruszyli wątki Stanisława i Iwano-Frankiwska w Związku Sowieckim oraz niepodległej Ukrainie.

Od sześciu lat niezmiennymi organizatorami Międzynarodowej Konferencji Naukowej są: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oraz Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up