W kolejnej audycji z cyklu „Polacy – obywatele świata” dowiecie się Państwo o działalności lwowiaka Marka Horbania, prezesa Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń Lwów”, współzałożyciela Fundacji Pogoń Lwów. W rozmowie z Danutą Stefanko z Radia CKPiDE Marek Horbań opowiada między innymi o swoim zamiłowaniu polską tradycją sportową.

Prezes Pogoni Lwów przybliża również bieżącą działalność Klubu, w tym działalność społeczną, funkcjonowanie poszczególnych sekcji, najważniejszą z których pozostaje piłkarska, oraz o misji, jaką niesie Pogoń w kształtowaniu dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia oraz kultywowaniu polskości i polskich tradycji na tych terenach.

Poza tym Marek Horbań mówi o znaczeniu Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń Lwów” dla historii Lwowa i  Polski, a także opowiada o marzeniach Pogończyków i planach na przyszłość.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up