W audycji Radia CKPiDE przybliżono temat odsłonięcia pomnika Świętego Jana Pawła II w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, który stanął na placu przy kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczyste poświęcenie figury Papieża-Polaka miało miejsce podczas odpustu parafialnego. Kolejnym tematem programu jest inicjatywa Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, mająca na celu promocję dziedzictwa bojkowskiego na pograniczu polsko-ukraińskim. Ważnym elementem projektu Gorgany Heritage jest komponent badawczy obejmujący studia kulturowe i historyczne regionu Karpat oraz kompleksowa analiza socjologiczna. Podejmowane działania powinny zwiększyć atrakcyjność turystyczną i ożywić też dialog transgraniczny.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up