Dziś w Radiu CKPiDE można usłyszeć drugą część rozmowy Danuty Stefanko z Leszkiem Kopeć, muzykiem, kompozytorem, dziennikarzem i radiowcem, osobą niewidomą, a bardzo aktywną na co dzień. Leszek Kopeć opowiada o swoim zaangażowaniu w działalność Stowarzyszenia na Rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób Niepełnosprawnych, a także Piwnicy Artystycznej „Pod Sowami”.

Zdaniem naszego gościa na miano artysty trzeba sobie zasłużyć całym życiem, ponieważ każda osoba w życiu ma pewną misję do spełniania, misję zostawienia po sobie dobrych śladów. Bywa, że pan Leszek sam siebie zaskakuje i odkrywa siebie na nowo. Mówi też, dlaczego praca, którą robi, jest dla niego ważna. Całym swoim życiem udowadnia, że osoba niewidoma może być samodzielna lub dążyć do samodzielności.

Z jego dotychczasowego doświadczenia wynika, że treścią życia każdego człowieka jest rozwijać się i być otwartym na innych. Często, współpracując ze seniorami, dochodzi do wniosku, że oni są nadal młodzi, jedynie, że bardziej doświadczeni. Pomimo wady wzroku piecze mięso, chociaż z ciastami idzie mu trudniej.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up