Na początku kwietnia doszło do ataku na Tarnopol. O tym w Radiu CKPiDE wspomina Maryna Wojnowa, prezes Polonijnego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego w Tarnopolu. W tym tygodniu ataków rakietowych dokonano na infrastrukturę kolejową w rejonie samborskim i stryjskim w obwodzie lwowskim. Wcześniej udało nam się połączyć z działaczami środowisk polskich w Samborze i Stryju – Marią Ziembowicz, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Samborze oraz Łesią Buhera, dyrektor Szkoły Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju. O pierwszych dniach wojny oraz wyjeździe z Kijowa opowiedziała Anna Morgaczowa, nauczycielka języka polskiego, historii i kultury, a także działaczka środowiska polskiego w Kijowie.

Zapraszamy do słuchania!

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up