W programie Radia CKPiDE przybliżono sytuację i życie w obliczu pełnoskalowej wojny w kolejnych miejscowościach na Ukrainie. Dziś łączymy się z Witalijem Leśniakiem z Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury w Równem, który mówi o działalności środowiska polskiego.

Osoby uciekające przed wojną często zatrzymują się w Centralnej i Zachodniej Ukrainie. Jednym z miejsc, gdzie znajdują schronienie, jest Sanktuarium Matki Boskiej Pokoju i Pojednania w Bołszowcach w obwodzie iwanofrankiwskim. O życiu przesiedleńców w tej miejscowości opowiada franciszkanin o. Michał Staszak.

Na zakończenie audycji przenosimy się do Korca na Wołyniu, gdzie od pierwszych dni rosyjskiej inwazji ks. Tomasz Czopor z parafii pw. św. Antoniego pomaga żołnierzom, obrońcom terytorialnym i osobom potrzebującym.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up