Dziś w audycji Radia CKPiDE usłyszysz o ważnym elemencie działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, czyli pracy z młodzieżą oraz wspieraniu rozwoju jej umiejętności interpersonalnych i zawodowych. Dowiesz się o przebiegu warsztatów myślenia krytycznego i nowoczesnej retoryki perswazyjnej.

Swoimi wrażeniami z udziału w zajęciach podzielili się uczestnicy warsztatów: Maksym Szweć, Irena Galuk, Krystyna Konwaluk i Mariana Mahmet. Natomiast Bogdan Nastycz, trener warsztatów z myślenia krytycznego oraz Anna Sadoha prowadząca zajęcia z nowoczesnej retoryki perswazyjnej mówią o pracy z grupą i przebiegu spotkań.

Cykl warsztatów „Uczmy się przez całe życie” wspiera Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Wicekonsul Natalia Rudczyk z Wydziału Polonii lwowskiego konsulatu mówi o potrzebie organizacji podobnych przedsięwzięć oraz współpracy z Centrum Kultury Polskiej.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up