W dzisiejszej audycji Radia CKPiDE dowiesz się o 8 Forum Młodych Polaków na Ukrainie, które w tym roku ze względu na stan wojenny odbywało się w Polsce. To jedna z najważniejszych inicjatyw Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, gdyż łączy młodzież polskiego pochodzenia z różnych zakątków Ukrainy, dbając o przyszłość środowisk polskich w kraju.

Inicjatywę młodzieżową przybliża Alina Czirkowa, członek Zarządu Centrum Kultury Polskiej. Od lat w Forum Młodych Polaków uczestniczy pochodząca z Zaporoża Anastazja Padałka ze Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II, która mówi o zdobytych doświadczeniach. Jak przebiegała praca w grupie, opowiada trenerka Natalia Dębczyńska w rozmowie z Danutą Stefanko z Radia CKPiDE oraz Eugeniuszem Sało z Kuriera Galicyjskiego.

Swoimi wrażeniami z udziału w Forum dzieli się również wolontariuszka Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Natalia Kajdasz. Natomiast Swietłana Bułanowa, pełniąca obowiązki prezesa Kijowskiej Polskiej Młodzieżowej Asocjacji „Młodzi i Kreatywni” opowiada między innymi o znaczeniu Forum Młodych Polaków, a Natalia Mohylna, która obecnie mieszka w Krakowie, członek Klubu Polskiej Kultury im. Henryka Sienkiewicza w Energodarze mówi o swoim pomyśle na miniprojekt.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up