Na Ukrainie wciąż trwa wojna, żołnierze bronią suwerenności i integralności terytorialnej kraju w walce przeciwko barbarzyńskiemu najazdowi rosyjskiemu. Wolontariusze zabezpieczają dostarczanie pomocy, a media wspierają front informacyjny. Dziś w Radiu CKPiDE usłyszą Państwo o działalności pomocowej organizacji „Cenność życia”, a także Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie.

Krwawa wojna, która rozpoczęła się 9 lat temu, a której ofiarami padają nie tylko żołnierze, ale też cywile, przeciąga się. Wciąż jest ogromna niekończąca się potrzeba niesienia pomocy innym ludziom. O działalności humanitarnej funduszu charytatywnego „Cenność życia” opowiada jego dyrektor Andrij Perełyhin w rozmowie z Danutą Stefanko.

Mimo iż rozmaite akcje charytatywne czy zbiórki pomocy humanitarnej niestety stopniowo nikną, jednak Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku wciąż stara się aktywnie wspierać żołnierzy, broniących Ukrainy i całego wolnego świata, a także cywili, którym często przychodzi się żyć w nieludzkich warunkach, bez prądu, wody, a nawet jedzenia. O działalności pomocowej ośrodka opowiedziała członek zarządu Centrum Kultury Polskiej Alina Czirkowa.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up