W przededniu 10-lecia działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, Radio CKPiDE przedstawia funkcjonowanie instytucji „od kuchni” oraz podsumowuje wieloletnią pracę w dziedzinie promocji kultury polskiej, popularyzacji języka polskiego oraz integracji środowiska Polaków i osób polskiego pochodzenia na Ukrainie. Przybliża również realizowane inicjatywy polsko-ukrańskie.

Dyrektor Centrum Maria Osidacz w rozmowie z Danutą Stefanko między innymi opowiada o rozwoju ośrodka, poszczególnych kierunkach działalności, przedstawia różne grupy społeczne, zrzeszone wokóła Centrum, a także mówi o swoim osobistym stosunku do tego miejsca i motywacji do działalności. Zapraszamy do słuchania!

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up