Radio CKPiDE przybliża panel dyskusyjny dotyczący roli Polaków na Ukrainie we wzmacnianiu polsko-ukraińskiego dialogu kulturowego i relacji społeczno-gospodarczych, który odbył się w ramach obchodów 10-lecia działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie.

Dyskusję podsumowuje Paweł Bobołowicz, moderator panelu, korespondent Radia Wnet. Retrospektywę relacji polsko-ukraińskich przybliża Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. O obecnych relacjach polsko-ukraińskich mówi Witalij Fedoriw, zastępca mera Iwano-Frankiwska. Z kolei Jerzy Wójcicki, doradca przewodniczącego Winnickiej Rady Obwodowej, członek Zarządu Związku Polaków Ukrainy, przedstawia zaangażowanie humanitarne, a nawet wojskowe Polaków i osób polskiego pochodzenia na Ukrainie w walkę przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up