Radio CKPiDE przybliża panel dyskusyjny dotyczący roli Polaków na Ukrainie we wzmacnianiu polsko-ukraińskiego dialogu kulturowego i relacji społeczno-gospodarczych, który odbył się w ramach obchodów 10-lecia działalności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie.

Dyskusję podsumowuje Paweł Bobołowicz, moderator panelu, korespondent Radia Wnet. Retrospektywę relacji polsko-ukraińskich przybliża Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. O obecnych relacjach polsko-ukraińskich mówi Witalij Fedoriw, zastępca mera Iwano-Frankiwska. Z kolei Jerzy Wójcicki, doradca przewodniczącego Winnickiej Rady Obwodowej, członek Zarządu Związku Polaków Ukrainy, przedstawia zaangażowanie humanitarne, a nawet wojskowe Polaków i osób polskiego pochodzenia na Ukrainie w walkę przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” oraz projekt „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up