W dzisiejszej audycji Radia CKPiDE dowiecie się o kursach języka polskiego w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, które w tym roku akademickim już dobiegają końca.

Poznacie najskuteczniejsze metody odkrywania języków obcych, usłyszycie o atmosferze panującej na lekcjach w Centrum oraz możliwościach rozwoju swoich talentów poprzez działalność wolontariacką, a także o motywacji młodzieży do nauki języka polskiego.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up