W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyło się szkolenie z przedsiębiorczości w ramach projektu „Liderzy Europy”. Odwiedzili nas wolontariusze Fundacji Banku Zachodniego WBK Dariusz Walasiak i Mariusz Kusz którzy uczyli wolontariuszy zasad oraz podstaw projektu.

Renata, Dawid, Asia, Tania, Żenia, Andrzej, Żenia, Lonia i Tetiana uczyli się i grali w grę planszową „Liderzy Europy”.Dziś rozpoczeliśmy zajęcia przedsiębiorczości z uczniami. Razem przez kilka następnych tygodni przygotowywać się będziemy do pół finału.

W ramach projektu uczniowie ponad 20 polskich szkół na Białorusi, Litwie i Ukrainie wezmą udział w lekcjach przedsiębiorczości. Zajęcia są wprowadzeniem do gry strategiczno-ekonomicznej „Liderzy Europy”, której międzynarodowy finał odbędzie się Warszawie.

Gra zostanie przeprowadzona na poziomie szkolnym oraz międzyszkolnym we wszystkich trzech krajach. Równolegle będą prowadzone rozgrywki dla młodzieży z Polski. Trzy najlepsze zespoły z każdego kraju przyjadą do Warszawy na finałowe rozgrywki. Tu będą nie tylko rywalizować z rówieśnikami z Polski, ale także zwiedzać Warszawę historyczną trasą banków polskich. Organizatorzy zaplanowali również spotkanie z młodymi Polakami, którym z powodzeniem udało się w założyć własną firmę. Pobyt w Polsce będzie dla uczniów dobrą okazją do wzajemnego poznania się młodzieży mającej wspólne korzenie, ale mieszkającej w innych krajach. Członkowie najlepszych zespołów otrzymają jednorazowe stypendium naukowe.

Projekt „Liderzy Europy ”odbywa się dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”. Organizatorem projektu jest Fundacja Banku Zachodniego WBK.  

Tekst: Maria Osidacz

Zdjęcia: Leon Tiszczenko

 

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up