Jak można zainteresować młodzież poezją, a nawet zachęcić młodych ludzi wziąć do rąk książkę wówczas, gdy dookoła tyle sprzętu elektronicznego, wystarczy nacisnąć ekran gadżetu, by otrzymać potrzebną informacje lub tekst.

A jednak żaden gadżet nie zamieni żywego kontaktu z autorem. Chyba że autora już nie ma wśród żywych. I tylko słowa są jedynym śladem po nim. Słowa, które zachowały się na papierze. “Czy umrze świat trochę, kiedy ja umrę, co zostawie po sobie...” - pytała raczej sama siebie polska poetka XX wieku Halina Poświatowska.

21 października 2014 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku rozpoczęto projekt artystyczny ”Poranek Literacki”. Sam czas przeprowadzenia spotkania, zachowany w nazwie projektu – Poranek – nie jest tradycyjny, zazwyczaj poetyckimi bywają wieczory. W momencie gdy sala główna CKPiDE została wypełniona gośćmi, uczniami Iwano-Frankiwskiej szkoły № 3 z polsko-rosyjskim językiem wykładowym i Iwano-Frankowskiego ukraińskiego gimnazjum №2 – zabrzmiał wiersz „Jestem Julią...”.

Po tym na ekranie pojawił się film fabularny “Tętno” (Telewizja Polska) z 1985 roku, za motywem powieści autobiograficznej Haliny Poświatowskiej „Opowieść dla przyjaciela”. Skończył się pokaz filmu czytaniem tekstu poetki “Ostatni wiersz”.

Dopiero wtedy moderator i współautor spotkania Włodzimierz Garmatiuk podał uczniom kilka zarysów z życiaHaliny Poświatowskiej. Ze słów moderatora, naumyślnie starał się uniknąć suchego wykładowego referowania, żeby zainteresować gości “Poranka Literackiego”. Zmusić ich nieprzygotowanych zanurzyć się w niewiadomy świat poetki, zadać ssobie pytania i spróbować samym dać na nich odpowiedź.

Pierwsze spotkanie nie przez przypadek poświęcone zostało twórczości Haliny Poświatowskiej.W tych dniach, a mianowicie: 11 października 1967 roku, w wieku 32 lat umarła w Warszawie po drugej operacji serca. Pomimo iż wiersze poetki są pełne bólu, smutku, oczekiwania nieuniknionego, dają one pożywienie dla zastaniawiania się nad sensem życia, i przesycone są życiodajną energiją.

Na spotkaniu uczniowie mogli poczytaćksiążki, poświęcone badaniom życia i twórczości Haliny Poświatowskiej, w szczególności ostatnią biograficzną pracę “Uparte serce”, napisaną przez młodą polską dziennikarke Kaline Błażejąwską. Zbiory wierszy Poświatowskiej, jej opowieść autobiograficzna “Opowieść dla przyjaciela”, listy, wszystkie te książki w ciągu ostatnich 15 lat zbierał zachwycony twórczością poetki moderator spotkania. Zaprezentowane zostało ukraińskie tłumaczenie “Opowieści dla przyjaciela”. Książka wydana w 2013 roku w Iwano-Frankiwsku, wydawnictwa «Lileja NW».

Dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Maria Osidacz, w wypowiedzi do uczestników: “Poranki Literackie” będą regularnymi, będą odwiedzać młodzież i nastolatkowie. Właśnie w takim młodym wieku formuje się ich światopogląd. A poezja, sztuka, literatura – to źródła, z których trzeba czerpać doświadczenie życiowe, piękno, mądrość... Oprócz tego, właśnie na takich spotkaniach młodzież może spotykać się z ciekawymi autorami, których na terenach obwodu i w ogóle na Ukrainie Zachodniej jest dużo. Być może w przyszłości będą do nas przyjeżdżać ciekawi i współcześni autorzy z Polski. CKPiDEwtedy mogło by pomóc młodzieży w integrowaniu się w świat europejskich wartości, jej kulturalnemu i duchowemu rozwojowi, a także rozpowszechnieniu współczesnej kultury polskiejna Ukrainie.”

Już dziś zapraszamy na kolejne „Poranki Literackie” do CKPiDE. 

Tekst: AndrzejTaras

Zdjęcia: Igor Baczkur, Andrzej Taras

 

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up