2

 

W dniach 1-2 listopada 2014 roku Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) zorganizowało wyjazd młodzieży w ramach projektu „Śladami Polskich Legionistów”. Głównym celem zadania jest ocalenie od zapomnienia i zniszczenia miejsc pamięci narodowej, kształtowanie wśród młodzieży postaw patriotycznych i podtrzymywanie w nich tożsamości narodowej


20 osobowa grupa młodzieży z Iwano-Frankiwska (d.Stanisławowa) odwiedziła Bogorodczany, Mołotków, Sołotwino, Nadwórną, Pasieczną, Zieloną, dotarliśmy do Bystrzycy (d. Rafajłową) skąd zaczynała się historyczna droga Legionów Polskich.


W piątek 7 listopada o godz. 17:00 odbyło się spotkanie podsumowujące wyjazd, sprawozdanie relacji młodzieży i historyków.

CKPiDE planuje podtrzymywanie rozpoczętej inicjatywy i przedłużenie projektu w roku 2015.

 

Tekst: Maria Osidacz

Zdjęcia: LeonTiszczenko

 

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up