Od dwóch lat Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku próbowało zainicjować odrębny projekt dla seniorów, Polaków ze Stanisławowa. W tym roku marzenia młodych, a przede wszystkim starszych ziściły się. Przy CKPiDE organizowano Klub Seniora „Złota Jesień”.

Klub Seniora to platforma dla osób z pasją. Ludzie starsi, na emeryturze mogą tu znaleźć przestrzeń do dalszego rozwoju, uczestniczą w ciekawych wyjazdach, zajęciach i nawiązują nowe znajomości. Cele i zadania Klubu to przede wszystkim dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych Polaków i osób polskiego pochodzenie w wieku dojrzałym; propagowanie, wspieranie oraz tworzenie warunków do nawiązywania kontaktów międzypokoleniowych, w tym działanie na rzecz integracji środowiska polskiego i współpracy młodzieży z osobami dorosłymi; podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości obywatelskiej i kulturowej; propagowanie i wspieranie wszelkich form edukacji, kształcenia oraz wszechstronnego rozwoju osobowości w średnim i starszym wieku posiadających polskie pochodzenie; przyczynianie się do aktywnego udziału ludzi dojrzałych w życiu społecznym i publicznym miasta, w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot i polskich społeczności lokalnych.

Podobnych spotkań, rozmów, czasu na bycie ze sobą i odpoczynku seniorom w naszym mieście naprawdę brakuje. Niektórzy mieszkają oddzielnie od swych rodzin, a ich główną aktywnością i miejscem spotkań jest kościół i spotkania okolicznościowe organizowane przez polskie organizacje, których są członkami.

- Upływa szybko życie, jak potok płynie czas… Każdy z nas, ludzi starszego pokolenia, Stanisławowiaków, zna dobrze tą piosenkę. Ale czas, który płynie jak potok, wcale nie musi być smutnym. Jeszcze w 2016 roku mieliśmy dwa cudowne wydarzenia. Dzięki wsparciu i wielkiemu zaangażowaniu Senatora RP Pana Artura Warzochy odbył się bożonarodzeniowy wyjazd dla starszych osób do Częstochowy. W tym też roku dyrekcja Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego zorganizowała dla nas piękne spotkanie absolwentów i uczniów ostatniej polskiej szkoły w mieście im. Adama Mickiewicza. Tego typu spotkania nie tylko już na zawsze pozostaną w naszej pamięci, ale też nas motywują do organizowania się. – mówi Władysława Dobosiewicz, Polka ze Stanisławowa, przewodnicząca Klubu Seniora „Złota Jesień”.

W dniach 27-29 lipca 2018 roku odbył się pierwszy wyjazd edukacyjny Klubu do Humania. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zwiedzić m. in. Park Zofiówkę, nazywany też często wielkim symbolem miłości Potockiego do Zofii. Park powstał w roku 1796, ufundowany przez Szczęsnego Potockiego, ówczesnego właściciela miasta. Jest ogromny, zajmuje prawie 180 ha. Nazwa parku pochodzi od imienia trzeciej żony Potockiego, Zofii, dla której park został zbudowany oraz która uchodzi za najpiękniejszą kobietę w Europie w tamtych czasach. Zwiedzanie parku to było tylko częścią atrakcji przygotowanej przez organizatorów. Oto jak o wyjeździe piszą jego uczestnicy:

„Jak zawsze za naszą tradycją modlimy się o szczęśliwą podróż. Po drodze śpiewamy, żartujemy i obserwujemy piękne pejzaże za oknami, które różnią się od naszych nie tylko przyrodą, ale i architekturą. Do Humania przyjeżdżamy po południu. Wieczorem czeka nas wielka atrakcja – laserowe show na fontannach. Wrażenia niesamowite, słowami nie opiszesz. Oprócz pięknych kolorów na wodzie oglądamy laserowe bajki: „Lampa Aladyna” i „Perła miłości”. Nazajutrz wyruszamy na 3 godzinną wycieczkę do „Zofiówki”. Zachwyceni zobaczonym, nie zauważamy, kiedy minął czas. To były trzy godziny w raju. Prawdziwa perła. Wszędzie cisza, spokój, piękna przyroda, śpiew ptaków, łabędzie na jeziorach, kaczuszki, które tuż przed nami spacerowali brzegiem, fontanny, jaskinie. Wielka miłość do żony greczynki pobudziła Potockiego do założenia takiego parku – prawdziwego cuda przyrody, które i teraz służy ludziom. Po obiedzie zwiedzanie miasta. Tak naprawdę to z historycznych pamiątek mało co zostało, ale wspaniała Pani przewodnik bardzo dużo i dostępnie opowiedziała nam o historycznych dziejach miasta. Wiele dowiedzieliśmy się o żydowskiej wspólnocie miasta i ich historii na tych terenach” – uczestnicy wyjazdu do Humania.

Klub Seniora „Złota Jesień” stawia pierwsze kroki, ale plany ma ambitne. Jeszcze w tym roku planujemy organizację warsztatów z obsługi komputera i internetu, warsztaty artystyczne i plastyczne, wspólne wyjścia do kina, teatru, udział w imprezach kulturalnych atc.

Działalność Klubu Seniora „Złota Jesień” jest realizowana przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Tekst: Karolina Szostak

Zdjęcia: Aleksander Horoszewski, Ołesia Riszko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up