Decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy do Stanisławowa trafiła pomoc rzeczowa, jako wsparcie i pomoc dla mieszkających tu Polaków. W dniu Narodowego Święta Niepodległości Polski przedstawiciel Marszałka M. Sowy przekazał Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku podręczniki, pomoce dydaktyczne do nauki języka polskiego oraz sprzęt do odbioru telewizji satelitarnej, zaś Towarzystwo Kultury Polskiej „Przyjaźń” otrzymało kosiarkę oraz farbę – niezbędne w pracach na rzecz utrzymania w godnym stanie mogił polskich w Czarnym Lesie obok Stanisławowa.

Panu Marszałkowi oraz wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli CKPIDE oraz TKP „Przyjaźń” serdecznie dziękujemy! Traktujemy je jako wyraz Państwa życzliwości, zrozumienia i chęci niesienia pomocy.

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up