28 września Iwano-Frankiwsk otrzymał najwyższą nagrodę Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy – Nagrodę Europy. Odznaczenie to jest dowodem uznania dla osiągnięć i zasług społeczności miasta oraz Rady Miejskiej w upowszechnianiu ideałów europejskich.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) taką decyzję podjęło w kwietniu tego roku.

− Bardzo mi miło pogratulować wszystkim mieszkańcom Iwano-Frankiwska nagrody ZPRE. Dostaliście ją, ponieważ przeprowadziliście wiele reform, odnieśliście wiele sukcesów w nauce, decentralizacji. My, jako Rada Europy, przeprowadziliśmy tu wiele działań na rzecz reformy sądownictwa, bezpieczeństwa dziennikarzy, walki z przemocą wobec kobiet. Jest tu wola polityczna do wdrożenia reform, które wspieramy jako Rada Europy – powiedział Morten Enberg, szef Biura Rady Europy na Ukrainie.

Pierwszym miastem uhonorowanym tym prestiżowym wyróżnieniem było Coventry w Wielkiej Brytanii. Nagrodę otrzymały również m.in. Drezno, Ankara, Lublin, łącznie kilkadziesiąt miast europejskich. Teraz do tego grona dołączył Iwano-Frankiwsk (d. Stanisławów).

− Nagrodę otrzymaliśmy za rozwój miasta − powiedział mer Iwano-Frankiwska Rusłan Marcinkiw. − Naszym celem jest budowa europejskiego miasta, wygodnego do życia, pracy i do wypoczynku. Nagroda jest potwierdzeniem tego, że Europa widzi nasze starania. Tak, mamy wiele problemów, ale Europejczycy doceniają to, jak działają nasze uniwersytety, jak współpracują organizacje pozarządowe, inicjatywy społeczne, jak lokalne władze współdziałają z miastami partnerskimi, jak wspieramy instytucje demokracji bezpośredniej: budżet partycypacyjny, konsultacje, wysłuchania publiczne i tak dalej. Dlatego ta nagroda to wielka odpowiedzialność. I zwycięstwo wszystkich mieszkańców miasta – podkreślił mer Marcinkiw.

Nagrodę Europy − najwyższe wyróżnienie przyznawane corocznie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy − otrzymuje miasto, które najaktywniej upowszechnia ideały Europy oraz współpracuje z europejskimi miastami i instytucjami. Nagrodę na ręce mera Iwano-Frankiwska wręczył Jaak Madison, przedstawiciel ZPRE i najmłodszy poseł parlamentu estońskiego.

− Miałem okazję usłyszeć o wszystkich osiągnięciach Iwano-Frankiwska. Ponieważ reprezentuję Estonię i doskonale wiem, czym jest e-zarządzanie, spodobały mi się wasze osiągnięcia w tym zakresie, petycje elektroniczne i tak dalej. Aby dowiedzieć się, za co Iwano-Frankiwsk otrzymał Nagrodę Europy, musicie spojrzeć na siebie w lustro – powiedział Jaak Madison.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Iwano-Frankiwskim Akademickim Obwodowym Teatrze Muzyczno-Dramatycznym im. Iwana Franki. Wzięli w niej udział przedstawiciele Francji, Litwy, Polski, Estonii. Wszyscy wspólnie gratulowali Iwano-Frankiwsku tego wyróżnienia.

W ubiegłym roku nagrodę europejską przyznano miastu partnerskiemu Iwano-Frankiwska, Lublinowi (Polska).

− Miasto Lublin dostało nagrodę Rady Europy w 2017 roku. Pracowaliśmy nad tym cztery lata. Bardzo cieszymy się, że Iwano-Frankiwsk otrzymał ją, bo jest potwierdzeniem jego aspiracji europejskich. Ta nagroda potwierdza, że kierunek, który wybrało miasto jako miasto otwarte i przyjazne jest właściwym kierunkiem rozwoju, zarówno w zakresie gospodarczym, jak i społecznym. Dzięki tej nagrodzie pokazujemy mieszkańcom, że warto takie ideały prezentować i wdrażać w życie – powiedział Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

W uroczystości uczestniczył także konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Rafał Wolski. Dyplomata mówił, że Iwano-Frankiwsk jest miastem, które ma potencjał, by połączyć przyszłość z przeszłością. Według niego, to, że miasto otrzymało tak wysoką nagrodę, jest zasługą wszystkich jego mieszkańców, instytucji publicznych i organizacji, które działają w Stanisławowie. W szczególności Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

− Centrum dołożyło swoją cegiełkę do europejskości Iwano-Frankiwska, do jego otwarcia nie tylko na Polskę, ale i na inne kraje. Słowa „dialog europejski” w nazwie Centrum nie są przypadkowe. Jestem bardzo mile zbudowany wielością inicjatyw w Iwano-Frankiwsku: sportowych, kulturalnych, społecznych, na tle innych zaprzyjaźnionych miast w Europie. Bardzo będę się cieszył, jeśli to się też przerodzi w aktywność gospodarczą – powiedział Rafał Wolski.

Nagroda Europy składa się z pamiątkowej statuetki, medalu, dyplomu i stypendium w wysokości 20 tys. euro na wyjazdy młodzieży do innych europejskich miast.

Nagroda Europy,ustanowiona w 1955 roku, jestnajwyższymwyróżnieniem ZPRE. By ją uzyskać, trzeba wcześniej zdobyćDyplom Europejski, następnieFlagęHonorową oraz Odznakę Honorową Rady Europy. Iwano-Frankiwsk jest drugim po Charkowie miastem na Ukrainie, któreotrzymałowszystkie cztery wyróżnienia ZPRE.

Tekst: Włodzimierz Harmatiuk

Zdjęcia: Włodzimierz Harmartiuk

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up