6 grudnia 2014 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku zakończył się kurs #FRI_MEDIA_LAB: media dla działaczy społecznych. W ciągu miesiąca 10 uczestników kursu przygotowywali media plany swoich projektów, począwszy od stworzenia form doboru uczestników, kończąc składaniem media karty rozpowszechnienia informacji o swoich przedsięwzieciach. Każdy z uczestników poczuł się członkiem zespołu i lektorem. Media work-shop przewidywał nie tylko teorię współczesnych media, ale i prace w parze, indywidualnie i w grupach.

Kusr 5 spotkań był opracowany kierownikiem do spraw mediów pozarządowej organizacji młodzieżowej „Fundacja Inicjatyw Regionalnych” dzięki wsparciu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. 

 

Zdjęcia: Wiktoria Zacharowa

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up