26 stycznia 2015 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyła się przezentacja „Olimpiady wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej” organizowywana przez Instytut Politologii Opolskiego Uniwersytetu oraz Konsulat Generalny RP we Lwowie.

Przedsięwziecie jest organizowane już po raz drugi. W roku ubiegłym olimiada odbywała się we Lwowie, w tym roku z inicjatywy KG RP we Lwowie możliwość wykorzystania tej atrakcyjnej szansy ma również z Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa).

Olimiada wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej jest skierowana przedewszystkim do uczniów klas maturalnych szkół srednich.

Celem olimiady jest:

- popularyzacja ideii integracji europejskiej oraz wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej;

- rozwijanie zainteresowań europejskimi procesami integracyjnymi, zwłaszcza dialogiem i współpracą na poziomie społecznym i regionalnym i kulturowym;

- krztałtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej.

Jak zapisać się do udziału w olimpiadzie?

- W terminie do 7.03.2015 w biurze CKPiDE.

Jakie są etapy olimpiady?

- Etap I (eliminacje) – praca pisemna w formacie testu z wiedzy o Polsce i Unii Europejskiej. Odbywa się w CKPiDE. Eliminacje odbywają się do 15 marca 2015 roku.

- Etap II (finał) – rozmowa kwalifikacyjna komisji konkursowej z uczestnikami sprawdzająca ich wiedzę i kompetencje. Odbywać się będzie w KG RP we Lwowie. Finały odbędą się 5 kwietnia 2015 roku.

- Etap I (eliminacje) do 15 marca 2015.

- Etap II (finały) do 5 kwietnia 2015.

Nagrody:

- Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody książkowe i drobne nagrody rzeczowe.

- Dyplomy Uniwersytetu Opolskiego i KG RP we Lwowie.

- Uczestnicy, laureaci olimpiady otrzymają: obniżenie opłaty za studia z 2200 Euro do 990 Euro (posiadający Kartę Polaka studiują bezpłatnie).

- Stypendia za wyniki w nauce po osiągnięciu wymaganej średniej z ocen w poszczególnych semestrach w wysokości od 200-700zł miesięcznie.

- Udział w wycieczce zapoznawczej do Opola w terminie do 12 lipca.

Wśród wszystkich uczestników II etapu Olimpiady, którzy wybiorą studia na kierunku Politologia. Podziału nagród dokona komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę miejsce uczestnika w rankingu Olimpiady, sytuacje socjalną, prefenencje uczestnika.

- bezpłatne miejsca w akademiku na 9 miesięcy; pięć laptopów lub tabletów;

- miejsca na semestralne lub roczne studia w ramach programu Erasmus w wybranym uniwersytecie partnerskim w Hiszpanii, Włoszech, Turcji, Niemiec;

- miejsca na specjalne studia I stopnie umożliwiające otrzymanie 3 dyplomów Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Morgundii, Uniwersytetu Burguńskiego w Dijon;

- płatne staże w działach marketingu opolskich firm, dwa staże studyjne w Parlamencie Europejskim w Brukseli;

Podziału nagród dokona Komitet organizacyjny olimpiady, biorąc pod uwagę miejsce uczestnika w rankingu olimiady, sytuacje socjalną i preferencje uczestnika.

Szczegóły dotyczące kierunków studiów Opolskiego Uniwersytetu znajdziesz na www.uni.opole.pl.

 

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up