W dniu 22 maja 2019 roku Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku gościło uczniów klasy 4-W z Ogólnokształcącej Szkoły I-III stopnia nr 3, ich nauczycieli i dyrekcję oraz rodziców i zaproszonych gości podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego i pożegnania klasy 4-W. Uroczystość jakże ważna dla wszystkich ze względu na fakt przejścia dzieci na drugi stopień edukacji.

Jak to zwykle bywa na takich imprezach w klasie tzw. polskiej, wiersze i piosenki o tematyce wakacyjnej zabrzmiały właśnie po polsku, a zaprezentowane tańce porwały nawet nauczycieli na parkiet.

„My, uczniowie Iwanofrankiwskiej Ogólnokształcącej Szkoły I-III stopnia nr 3 ślubujemy ci szkoło! Strzec wiernie twego honoru. A dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię” – słowa te zostały wypowiedziane z wielką powagą przez 10-latków. Złożone ślubowanie stanie się dla nich ważnym aktem w życiu zobowiązującym do bycia w przyszłości godnymi przedstawicielami społeczności uczniowskiej szkoły.

Wręczenie pamiątkowych podziękowań dla wychowawcy, nauczycieli, dyrekcji szkoły i CKPiDE oraz rodziców za wsparcie i medali „absolwentów” dla czwartoklasistów uświetniły wydarzenie.

Po części oficjalnej uczniowie zaproszeni zostali do wakacyjnej dyskoteki i „słodkiego stołu”.

Scenariusz wydarzenia przygotowała wychowawczyni klasy 4-W Pani Renata Klęczańska, a o poczęstunek oraz piękne, imienne podziękowania zadbali rodzice uczniów.

Życzymy młodym absolwentom udanych wakacji i sukcesów na kolejnym etapie edukacji.

Tekst: Renata Klęczańska,
nauczycielka skierowana przez ORPEG

Zdjęcia: Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Up