W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyło się spotkanie literackie polskiego poety, tłumacza Kazimierza Burnata z pasjonatami słowa poetyckiego.

Prezes Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu odwiedził Ukrainę w ramach festiwalu „Watra nad Czeremoszem”, który się odbywa na Przykarpaciu. Wcześniej Pan Burnat odwiedzał już obwód iwanofrankiwski oraz miasto Iwano-Frankiwsk w ramach innych projektów literackich i miał okazję spotkać się z tutejszą społecznością. Tym razem postanowił zaprezentować publiczności stanisławowskiej kilka nowych tomików własnej poezji, poczytać wiersze i opowiedzieć, nad czym obecnie pracuje.

Dyrektor Centrum Maria Osidacz uważa, że podobne wydarzenia twórcze, których w CKPiDE odbywa się niemało, rozszerzają granice relacji międzynarodowych. Dlatego serdecznie powitała w murach placówki autora poezji, który przyjechał z tak odległego Wrocławia.

Spotkanie zostało skonstruowane tak, żeby słuchacze, którzy zebrali się na sali Centrum, mogli posłuchać poezję, ale też zadać autorowi pytania. Mówiono o napisaniu poezji, tłumaczeniach literackich. Kazimierz Burnat powiedział, że jest to sprawa dość skomplikowana. Autor tłumaczeń poezji z języków węgierskiego, ukraińskiego, wietnamskiego stwierdził, że czasami lepiej nie tłumaczyć poezji a tekst zostawić w oryginale z szacunku do autora. Niekiedy trudno dobrać odpowiednią frazę lub obraz słowny.

Niedawno we współpracy z przewodniczącą Iwanofrankiwskiej Organizacji Związku Literatów Ukrainy, która poprowadziła spotkanie z Kazimierzem Burnatem w CKPiDE, Swietłaną Bresławską, ukazał się dwutomowy zbiór poezji. Kazimierz Burnat przetłumaczył na język polski poezję Swietłany Bresławskiej, której zbiór ukazał się pod tytułem „Na linii oddechu”. Natomiast Swietłana Bresławska przetłumaczyła na język ukraiński poezję Kazimierza Burnata „Iluzja wieczności”. Ich prace zostały wyróżnione na Ukrainie Premią Literacką im. Jurija Janowskoho.

Publikować wiersze polski poeta zaczął dość późno – po 52. roku życia. Jego wiersze zostały przetłumaczone na 40 języków świata.

Obecnie Pan Burnat i Pani Bresławska pracują nad tomem poezji ukraińskiej, która była zakazana w okresie radzieckim. Między innymi w tomie znajdą się takie nazwiska jak Wasyl Stus, Jewhen Małaniuk, Bohdan-Ihor Antonycz i inne.

Zbiory poezji Kazimierza Burnata można wypożyczyć w Bibliotece Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. A już we wrześniu tego roku poeta odwiedzi nasze miasto w składzie kilkuosobowej grupy literackiej w ramach Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej, która została już tradycyjnym jesiennym wydarzeniem poetyckim w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

Tekst: Włodzimierz Harmatiuk

Audycja w radiu CKPiDE:

Zdjęcia: Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up