W Iwano‑Frankiwsku (d. Stanisławowie) rozpoczęła się druga Międzynarodowa Konferencja „Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2019”. Wydarzenie ma na celu systematyzację wiedzy i nawiązanie relacji między środowiskami polskich i ukraińskich badaczy regionu, zwiedzenie zabytków historycznych z pierwszej wojny światowej.

Tegoroczna konferencja została poświęcona dziedzictwu kulturowemu na terenie Karpat Wschodnich, historii prowadzonych w nich badań naukowych i ich infrastruktury cywilizacyjnej (przemysł, komunikacja, zdrojowiska).

Jan Skłodowski, prezes Stowarzyszenia „Res Carpathica”, która wystąpiła współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji „Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2019”, powiedział, że badanie tego tematu jest ważne ze względu na zachowanie dziedzictwa cywilizacyjnego Karpat Wschodnich w szerokim znaczeniu. W Karpatach jest dużo ciekawych miejsc. Chodzi nie tylko o kulturę, ale też o infrastrukturę (koleje), przemysł (poszukiwanie ropy i gazu), architekturę (pensjonaty), klimatologię, leczenie uzdrowiskowe.

– Jest to kwestia historii, ale też pewnej systematyzacji wszystkiego, co się działo, a później opublikowania. Efektem konferencji są publikacje, które są wydawane po każdym takim spotkaniu w postaci drukowanej. Pozostają w bibliotekach, i to jest ślad pracy ludzi, którzy biorą w tym udział, a jednocześnie jest to zachęta dla innych, by badali je w przyszłości – powiedział Jan Skłodowski.

Współorganizatorami „Spotkań na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2019” ze strony polskiej są: Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Instytut Kulturoznawstwa Akademii Ignatium z Krakowa, a ze strony ukraińskiej – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano‑Frankiwsku, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im Wasyla Stefanyka oraz Rada Wiejska Bystrzycy (dawnej Rafajłowej).

Na otwarciu konferencji rektor PUN Ihor Cependa powiedział, że jest to bardzo ciekawy projekt, związany z kulturą pogranicza. To jest to, co jednoczy nas z narodami, które są naszymi sąsiadami, natomiast za podstawę wzięto Huculszczyznę.

– Jeżeli spojrzeć na relacje polsko-ukraińskie, to w historii Ukrainy, zarówno jak w historii Polski Huculszczyzna odgrywała szczególną rolę. Wielu pisarzy i badaczy poruszali ten problem. Możemy wspomnieć chociażby Stanisława Vincenza, który jest autorem „Na wysokiej połoninie”. Kontynuujemy te projekty. One pozwalają nam zrozumieć przeszłość, zachować dziedzictwo i prognozować przyszłość, bo to są tematy, które jednoczą. W relacjach polsko-ukraińskich są też tematy, które dzielą. Natomiast my szukamy tematów, które naprawdę łączą, które dają do zrozumienia, że razem tworzymy siłę polityczną, gospodarczą, kulturalną – dodał rektor Ihor Cependa.

– Konferencja, która dzisiaj się rozpoczyna jest bardzo dobrą płaszczyzną dla takich spotkań naukowych. Często młodzieży wydaje się, że tematy, badane na takich konferencjach, nie są ciekawe. Wśród młodych osób tylko mała część zajmuje się badaniem Karpat Wschodnich, ale mimo wszystko efekty publikacji, badań, projektów, które są realizowane na poziomie międzynarodowym, zostawiają swój ślad, sieją ziarna, które z czasem staną się dziedzictwem dla kolejnych pokoleń – podkreśliła na otwarciu konferencji dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku Maria Osidacz.

Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2019 odbywają się częściowo na terenie dzisiejszej Bystrzycy (dawnej Rafajłowej).

Również w ramach konferencji w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego została otwarta wystawa fotografii Jacka Wnuka „Karpaty Wschodnie”.

Tekst: Włodzimierz Harmatiuk

Audycja w radiu CKPiDE:

Zdjęcia: Danuta Stefanko, Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up