Nauka języka polskiego na Ukrainie jest dla osób miejscowych istotnym wyznacznikiem, by poznać kulturę polską czy pomóc w podjęciu studiów, gdzie wymagana jest znajomość języka, a nawet otworzyć drzwi do lepszego życia. To właśnie Polska postrzegana jest, jako ten kraj, który ma do zaoferowania ciekawe możliwości, można więc zmienić nudę egzystencji w ciekawą przygodę, a na finiszu nawet zweryfikować cele przyszłości i podnieść swój status materialny.

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) w jednym ze swoich zadań ma ofertę nauki języka na różnych poziomach znajomości. W roku akademcikim 2018/2019 zapotrzebowanie mieszkańców Iwano-Frankiwska było na naukę na poziomie A1, A2 i B1. W ciągu roku kursanci mieli po cztery godziny lekcyjne tygodniowo, dodatkowo raz w tygodniu miała miejsce projekcja wybranego filmu polskiego oraz czynne uczestnictwo w imprezach organizowanych przez CKPiDE.

Egzaminy pisemne, potem ustne, a co za tym idzie – wszechobecny stres. I wreszcie mamy koniec!

Dyplomy, zaświadczenia potwierdzające znajomość języka polskiego na konkretnym poziomie, nagrody dla wyróżniających się kursantów wręczone zostały uczestnikom kursu w Polsce, podczas historycznej wycieczki do Przemyśla i Krasiczyna. To właśnie w pałacowych ogrodach Krasiczyna na tle wspaniałego kompleksu pałacowego miała miejsce uroczystość zakończenia kursu.

Spotkanie z przewodnikiem w fortach i twierdzy przemyskiej dodało nieco czeskiego kolorytu w osobie dobrego wojaka Szwejka. Potem historia miasta, spacer ulicami Przemyśla, również z przewodnikiem, zwiedzanie katedry, wystaw okolicznościowych spowodowało, że uczestnicy wycieczki zaczęli postrzegać miasto nie tylko z perspektywy „punktu przerzutu” na Ukrainę, ale przede wszystkim jako urokliwe, jedno z najstarszych polskich miast ze swoją ciekawą historią.

Nawet ogromny upał nie był w stanie umniejszyć radości bycia w Polsce, dla niektórych po raz pierwszy. Przysłowiowa łyżka dziegciu też się znalazła! To niewątpliwie wielogodzinne stanie na granicy polsko-ukraińskiej, z której do Przemyśla jest „rzut beretem”.

Jednak radość, zadowolenie, serdeczne podziękowania na ręce Marii Osidacz, dyrektora placówki i deklaracja dalszej nauki w CKPiDE na kolejnych poziomach języka polskiego były dla organizatorów wycieczki najwyższym uznaniem.

A więc do zobaczenia we wrześniu w kolejnym roku nauki 2019/2020, a tymczasem udanych wakacji!

Tekst: Renata Klęczańska

Zdjęcia: Danuta Stefanko, Ołesia Riszko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up