Na Ukrainie wystartował projekt „Dramowa Akademia Profilaktyki”, zorganizowany przez Fundację „Da Radę” z Polski w partnerstwie z organizacją pozarządową „Młoda Proswita Przykarpacia”, Głównym Zarządem Policji Narodowej Ukrainy w obwodzie iwanofrankiwskim oraz Policją Patrolową obwodu.

W ciągu roku polscy trenerzy przeprowadzą wielodniowe warsztaty z metody dramy stosowanej jako narzędzia profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. W warsztatach wezmą udział iwanofrankiwscy policjanci, psycholodzy, pedagodzy oraz młodzieżowi doradcy policyjni.

Skuteczność dramy, w tym również w obszarze profilaktyki pozytywnej potwierdza m.in. program EPSILON, który uzyskał w Polsce rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Wyniki międzynarodowych badań naukowych nad dramą, prowadzonych w ramach projektu DICE (Drama Improves Lisbon Keys Competences in Education) w grupie ponad 4500 osób z 12 krajów wskazują również na to, że zajęcia dramowe przyczyniają się do łatwiejszego przyswajania wiedzy, rozwijania elastyczności, kreatywności, pewności siebie, przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

W ciągu roku uczestnicy treningu powinni zdobyć umiejętności, wiedzę i nawyki stosowania dramy stosowanej, stworzyć cztery treningi autorskie z profilaktyki uzależnień i zachowania ryzykownego, które później będą stosowane w praktyce w szkołach. Po ukończeniu zajęć warsztatowych uczestnicy otrzymają certyfikaty, które uprawnią ich do wykorzystania narzędzi dramy w pracy codziennej.

Główny trener projektu, prezes Fundacji „Da radę” Agata Szmytka, ma nadzieję, że 15-osobowa grupa będzie pierwszą na Ukrainie, która zmieni podejście do działalności profilaktycznej zachowań ryzykownych w środowisku dziecięcym i młodzieżowym.

Oprócz Agaty Szmytki, która jest profilaktykiem, certyfikowanym trenerem dramy, realizatorem rekomendowanego programu profilaktycznego EPSILON wykorzystującego m.in. metody dramy stosowanej, autorką warsztatów dramowych z profilaktyki uzależnień, absolwentką Szkoły Trenerów Meritum, uczestników warsztatów szkolić będą:

Agnieszka Juszczyk, zarządca i koordynatorka projektów i działań realizowanych przez Fundację „Da Radę”, praktyk dramy, realizatorka warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli, a także dla rodziców. Autorka wielu działań, wykorzystujących teatr w działaniach profilaktycznych, a także umiejętności społecznych i artterapii. Twórca teatrów profilaktycznych.

Marcin Drzazga, wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Katedry Filozofii i Nauk Humanistycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pedagog, trener warsztatu psychoedukacyjnego, absolwent Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, od 20 lat łączy działania teatralne z pedagogiką i psychoedukacją. Współtwórca rekomendowanego programu profilaktycznego Epsilon.

Pierwsze spotkanie inauguracyjne i trzydniowy warsztat (25-27 czerwca 2019) odbywa się w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie), które wystąpiło partnerem projektu „Dramowa Akademia Profilaktyki”.

Tekst: Włodzimierz Harmatiuk

Audycja w radiu CKPiDE:

Zdjęcia: Włodzimierz Harmatiuk, Alina Czirkowa

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Up