Liderskie Centrum Szkoleniowe realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja z Warszawy ma na celu przede wszystkim szkolenie i profesjonalizację polskich organizacji działających na Ukrainie oraz podniesienie kompetencji pracowników, wolontariuszy i członków stowarzyszeń w różnych dziedzinach działalności.

W pierwszej części dwuetapowego projektu, która odbyła się w Winnicy w dniach 24-26 czerwca 2019 roku, wzięło udział prawie 100 przedstawicieli polskich organizacji z różnych zakątków Ukrainy. Projekt zainaugurował konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Damian Ciarciński.

– Bardzo serdecznie witam tych Państwa, którzy są po raz pierwszy w Winnicy i tych, którzy odwiedzają Podole po raz kolejny. Mam nadzieję, że trenerzy zadbają tutaj o to, żeby nie było prostych rozwiązań, ale żebyście się spierali i dyskutowali – w takim pozytywnym sensie, bo w sporze powstają najlepsze pomysły – powiedział Damian Ciarciński, konsul generalny RP w Winnicy. – Jestem pewien, że warsztaty przygotowane przez Fundację Wolność i Demokrację będą dobre i zaowocują na Ukrainie – dodał konsul Ciarciński.

W Liderskim Centrum Szkoleniowym wziął również udział dziesięcioosobowy zespół z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano‑Frankiwsku. W ramach projektu poszczególni przedstawiciele organizacji znaleźli się w pięciu grupach warsztatowych: działania promocyjne w internecie, księgowość NGO, budowanie i zarządzanie silnym zespołem, fundraising i pozyskiwanie środków na działanie oraz zarządzanie projektami.

Każdą grupę szkoleniową wspierali doświadczeni trenerzy z Polski i Ukrainy.

– Głównym celem naszych warsztatów, obecnie trzydniowych, jest to, żeby organizacje polskie zaczęły ściślej współpracować, aby tworzyły też różne nowe projekty – mówił Andrzej Pery, trener z Polski, który prowadził zajęcia dotyczące budowania projektów. – Warsztaty poświęcone są szczególnie temu, żeby przybliżyć budowanie projektów, uczenie wspólnie prowadzenia diagnozy, określania celów i całej procedury tworzenia projektów. Po to, aby potem pojedyncza organizacja i łącznie kilka organizacji mogło występować do różnych podmiotów o granty – dodał pan Pery.

W trakcie szkoleń uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się m.in. o tym jak być dobrym liderem i zarządzać zespołem. Dyskutowano także o księgowości i pozyskiwaniu funduszy. Trenerzy poświęcili też chwilę na temat napisania wniosków projektowych i ich analizę. Ciekawymi okazały się również rozmowy o rozwoju organizacji i podnoszeniu jej prestiżu w Internecie.

– Mamy uczestników z Kijowa, Iwano-Frankiwska, Chersonia, Odessy, Winnicy i jeszcze wielu innych miejscowości. Ważne jest dla nas to, żeby integrować te środowiska, próbować łączyć jakąś wspólną ideę i próbować zachęcać do wspólnych działań, do realizacji wspólnych projektów, bo wiemy, że takie projekty mają większą siłę przebicia niż pojedyncze aktywności gdzieś w miejscowościach niewielkich, czy w większych miastach – powiedział Łazarz Kapaon, koordynator projektów Fundacji Wolność i Demokracja. – Wiemy z doświadczenia, że jeśli te organizacje zbiorą się razem, to mogą stworzyć coś trwalszego, coś większego. Siła jest w dużej grupie – podkreślił pan Kapaon.

Partnerem i współorganizatorem Liderskiego Centrum Szkoleniowego w Winnicy wystąpiło Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”. Zdaniem prezes Marii Kozyrskiej-Mazur realizowany projekt daje możliwość rozwijać się w swoim kierunku lub zastanowić się co robić dalej.

– Na Ukrainie jest dużo liderów, którzy chcą dalej pracować i rozwijać działalność organizacji, ale nie do końca posiadają wiedzę fachową czy specjalistyczną. Z myślą o tym zostało stworzone Centrum Szkoleniowe, by rozmawiać o bieżących aktywnościach i pomóc w ukierunkowaniu kolejnych działań – powiedziała Maria Kozyrska-Mazur z Centrum Rozwoju i Partnerstwa w Winnicy.

W ostatnim dniu spotkania na Podolu przedstawiciele polskich organizacji podsumowali zdobytą wiedzę i podzielili się swoimi wrażeniami.

– Uważam, że mieliśmy intensywny i ciekawy program. Dla mnie to było bardzo korzystne wydarzenie, dlatego, że dowiedziałam się trochę więcej o napisania projektów, źródłach dofinansowania organizacji pozarządowych – powiedziała Wiktoria Szczerbakowa, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II w Rozdzielnej (obwód odeski). – Miałam okazję poznać przedstawicieli innych organizacji i myślę, że to powinno dobrze służyć dla przyszłości naszej organizacji. Również bardzo się zainteresowałam działalnością Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku – mówiła Wiktoria Szczerbakowa.

Przed drugą częścią projektu jego uczestnicy otrzymali zadanie domowe. Każda organizacja ma przeprowadzić analizę strategiczną SWOT pod kątem swoich mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Ta analiza powinna pomóc przedstawicielom polskich organizacji uporządkować i przeanalizować informację dotyczącą codziennej działalności.

Drugi etap Liderskiego Centrum Szkoleniowego odbędzie się już w sierpniu w Iwano‑Frankiwsku (d. Stanisławowie).

Tekst: Danuta Stefanko

Audycja w radiu CKPiDE:

Zdjęcia: Andrzej Leusz

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up