W Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) odbyły się warsztaty dotyczące metodyki nauczania języka polskiego dla nauczycieli z Ukrainy. Podczas trzydniowych warsztatów uczestnicy dowiedzieli się jak stosować integracyjne zajęcia w trakcie nauki języka, kreatywnie pisać teksty, nauczać geografii Polski poprzez bajki i legendy oraz poznali metodykę nauki według podręcznika Agnieszki Jastrzębskiej „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty”.

Z nauczycielami, którzy otrzymali zawód i wykształcenie na ukraińskich uczelniach, pracowały dwie trenerki – Agnieszka Jastrzębska, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, a także Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” oraz Agnieszka Jasińska, również wykładowczyni języka polskiego w Centrum „Polonicum”.

Autorka książki dla dzieci i młodzieży z Ukrainy „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty”, Agnieszka Jastrzębska mówi, że pomysł warsztatów powstał około czterech lat temu z inicjatywy Fundacji „Wolność i Demokracja”. Wtedy postanowili zorganizować warsztaty dla nauczycieli języka polskiego, którzy pracują na Ukrainie w szkołach sobotnio-niedzielnych, szkołach z nauczaniem języka polskiego, środowiskach polskich, innymi słowy, wszędzie, gdzie na Ukrainie jest uczony język polski. Takie warsztaty już odbyły się w Winnicy, Chmielnickim oraz Iwano-Frankiwsku. Nauczyciele potrzebują praktyki językowej, chcą uczyć się nowych metod nauki języka polskiego, więc zostają do tego zaproszeni. W ramach tego projektu polscy trenerzy również prezentują książkę „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty”.

– Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, to jest tak naprawdę dojrzewanie z dzieckiem, żeby pięknie mówić po polsku. W Polsce zwracamy uwagę raczej na literaturę, chociaż jakieś elementy gramatyki się pojawiają. Staramy się, żeby nasi uczniowie w Polsce rozumieli teksty. Natomiast nauczanie języka polskiego jako obcego, to jest nauczanie jakby z innej perspektywy. Ja muszę spojrzeć na swój język tak, jakby tego języka w ogóle nie znałam. Muszę podać takie reguły, któreby ułatwiły obcokrajowcom zrozumienie tego języka. Chodzi nam o to, żeby nasi uczniowie przede wszystkim mówili po polsku – mówi Agnieszka Jastrzębska.

Do Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano‑Frankiwsku przyjechali nauczyciele języka polskiego z różnych uczelni i zakątków Ukrainy. Ich zdaniem, metoda, według której uczą trenerzy, trochę przypomina metody Nowej Szkoły Ukraińskiej, która niedawno została wdrożona przez Ministerstwo Oświaty Ukrainy, a więc nie jest dla nich nową, ale mimo wszystko, zajęcia są bardzo ciekawe.

– Nauczyliśmy się jak pracować z grupą, jak ją zintegrować. Również dowiedziałam się dla siebie coś nowego i ciekawego, właściwie, że język nie wolno uczyć wyłącznie jako język. Dużo prościej i lepiej uczyć się języka poszczególnych narodów w połączeniu z nauką jego historii i kultury. Ogólnie, te trzy dni – to była swoista wymiana doświadczeń. Każdy nauczyciel mówił o swoich problemach w nauce języka polskiego, o tym, z jakimi trudnościami w związku z tym się spotyka, więc dla trenerów to też była korzystna informacja dla dalszego planowania pracy z nauczycielami – powiedziała Irena Nestajko, wykładowczyni języka polskiego z Uniwersytetu Pedagogicznego w Tarnopolu.

Również nauczyciele podkreślili, że ukraińskie podręczniki, z których korzystają dla nauki dzieci i młodzieży języka polskiego, nie są zbyt praktyczne i nie zawsze odpowiadają potrzebom procesu edukacyjnego.

Oprócz tego nauczyciele na zajęciach mieli okazję poznać wybitną postać kultury polskiej, a mianowicie Stanisława Moniuszko.

Program szkoleniowy dla nauczycieli języka polskiego realizuje Fundacja „Wolność i Demokracja” w ramach projektu „ABC nauczania języka polskiego” ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst: Włodzimierz Harmatiuk

Audycja w radiu CKPiDE:

Zdjęcia: Alina Czirkowa

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up