Podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej, współpracy rozwojowej oraz dyplomacji ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Przydacz z wizytą oficjalną odwiedził obwód iwanofrankiwski.

W ramach pobytu polski urzędnik spotkał się z kierownictwem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankiwskim, przedstawicielami Maltańskiej Służby Medycznej oraz zapoznał się z działalnością Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

Na spotkaniu w biurze Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych pan Marcin Przydacz szczegółowo zapoznał się z projektami, które w ciągu ostatnich trzech lat zostały wdrożone w ramach polsko-ukraińskiej współpracy międzynarodowej pomiędzy władzami regionalnymi i samorządowymi oraz służbami ratowniczymi obu państw. Projekty te przewidują wspólne szkolenia strażaków ukraińskich i polskich na rzecz przeciwdziałania sytucjom nadzwyczajnym: powodziom, pożarom, wypadkom samochodowym, uwolnieniom substancji niebezpiecznych, ratownictwu górskiemu.

– W ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy pięć takich projektów – mówił naczelnik Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankiwskim Wołodymyr Czernecki. – Oprócz bardzo potrzebnych i cennych szkoleń zawodowych, na których uczymy się współdziałać w sytuacjach nadzwyczajnych, dzielimy się również doświadczeniem naszej pracy. Służba otrzymuje też unikatowy sprzęt niezbędny do ratowania ludzi. Niektóry sprzęt jest trochę specyficzny, z uwzględnieniem cech karpackiego regionu górskiego. Jednym z najbardziej ambitnych projektów, nad którym obecnie wspólnie z kolegami z Polski pracujemy, jest stworzenie na górze Pop Iwan Polsko-Ukraińskiego Centrum Ratownictwa Górskiego, gdzie będą mogli przebywać ratownicy, aby móc udzielać pomocy turystom, a także będą przeprowadzane szkolenia pod nadzorem kwalifikowanych polskich i ukraińskich trenerów.

Jak mówią ukraińscy ratownicy, problem na Ukrainie jest w tym, że wiele turystów nie informuje ratowników o swoich postanowieniach pójść w góry czy spływach rzekami, jak to odbywa się w Polsce. To utrudnia także poszukiwania i okazanie pomocy w wypadku sytuacji nadzwyczajnych. Porządek ten, zdaniem pracowników Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankiwskim, powinien być regulowany na poziomie ustawodawczym i doświadczenie między innymi przejęte od Polski może być pożyteczne.

Pan Marcin Przydacz podczas spotkania powiedział, iż strona polska po zmianach politycznych na Ukrainie ma nadzieję na kontynuację współpracy z oficjalnymi ukraińskimi władzami w Kijowie. Ale oprócz współpracy między stolicami, podsekretarz stanu uważa, że istnieje szereg możliwości dla współpracy na innych szczeblach – poziomach regionów oraz organów samarządu lokalnego, między innymi, również zjednoczonych wspólnot terytorialnych.

– Zagrożenia nie znają granic. I te zagrożenia, które występują w Karpatach Wschodnich po stronie ukraińskiej, one za chwilkę mogą się pojawić i po polskiej stronie, i w drugą stronę. Więc ta dobra współpraca jest ku naszej wspólnej korzyści. My w oczywisty sposób chcemy wspierać Ukrainę w jej procesach reformatorskich i reformach w zakresie bezpieczeństwa jest jednym z naszych tutaj priorytetów: polscy turyści co raz częściej przyjeżdżają w ukraińskie Karpaty – stwierdził pan Marcin Przydacz.

Również wiceminister podkreślił pozytyw, który niesie za sobą stworzenie ochotniczych oddziałów strażackich w obwodzie iwanofrankiwkim, podobnie jak w Polsce. To, według Przydacza, poza możliwością szybszego reagowania na pożary w warunkach oddalonych miejscowości, gdzie często ratownikom ciężko się dostać z większych miast, ma też wymiar społeczny, gdyż kształtuje społeczeństwo obywatelskie, obywatelską odpowiedzialność za poszczególne regiony.

W ramach wizyty i spotkania z przedstawicielstwem Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankiwskim Marcin Przydacz również zwiedził Muzeum Straży Pożarnej miasta, które znajduje się na terenie jednostki strażackiej przy ulicy Iwana Franki, a następnego dnia, w sobotę 27 lipca miał zaplanowany wyjazd na Pop Iwan, gdzie osobiście na własne oczy mógł zobaczyć efekty współpracy i realizowanych projektów oraz omówić kolejne etapy stworzenia Polsko-Ukraińskiego Centrum Ratownictwa Górskiego.

Podsekretarzowi stanu ds. polityki wschodniej, współpracy rozwojowej oraz dyplomacji ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Marcinowi Przydaczowi towarzyszyła Katarzyna Sołek, p.o. kierownika placówki Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Tekst: Włodzimierz Harmatiuk

Zdjęcia: if.dsns.gov.ua, Ołesia Riszko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up