Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie zorganizowała na przełomie lipca i sierpnia, wspólnie z Polskim Radiem dla Zagranicy, szkolenia dziennikarskie dla przedstawicieli polskich mediów z Litwy i Ukrainy.

W ramach praktyk, tygodniowy staż w Polskim Radiu odbyli Edyta Czesnowicz z Radia Znad Willi (Wilno), Ewa Karlik i Helena Wieliczko z Polskiego Towarzystwa Radiowego we Lwowie oraz Andrzej Leusz i Aleksander Kuticki z Radia CKPiDE w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).

Praktykanci poznawali specyfikę pracy dziennikarskiej w Polskim Radiu dla Zagranicy i innych programów Polskiego Radia ze szczególnym uwzględnieniem Informacyjnej Agencji Radiowej. Odwiedzili także Archiwum Polskiego Radia, gdzie zapoznali się z jego bogatymi zbiorami, wykorzystywanymi do powstawania audycji z cyklu „Wybitni Polacy II RP”.

Ważną częścią szkolenia było uczestnictwo w zajęciach logopedycznych, z zakresu doskonalenia dykcji, specyfiki mowy mikrofonowej, techniki mówienia i prawidłowej emisji oraz estetyki i higieny głosu, które prowadziła Bożena Targosz, logopeda i trener medialny.

Z tajnikami interpretacji tekstów dziennikarskich, zapoznał uczestników warsztatów, Andrzej Krusiewicz, znany lektor, długoletni pracownik Polskiego Radia. Pan Krusiewicz zwrócił również uwagę na właściwe frazowanie i odpowiednie stosowanie akcentu w wypowiedzi.

Istotnym wydarzeniem praktyk było uczestnictwo w konferencji prasowej inaugurującej kampanię społeczną „Jest nas 60 milionów”, m.in. z udziałem marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego i podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP ministra Adama Kwiatkowskiego.

Kampania ma służyć wszystkim Polakom na całym świecie i opiera się na działaniach kulturalnych i medialnych. Wśród szczególnych elementów wymienia się emitowanie programów historycznych, kulturalnych i sportowych. Celem tych działań ma być zbliżanie do siebie mieszkańców całego świata mających polskie pochodzenie. Z jednej strony Polacy w kraju będą mogli dowiedzieć się, jak funkcjonuje Polonia i Polacy na całym świecie. Z drugiej strony mieszkający za granicą Polacy będą mogli dowiedzieć się, jak dziś wygląda Polska.

Dziennikarze z Litwy i Ukrainy przeszli również szkolenie z zakresu mediów społecznościowych i specyfiki dziennikarstwa internetowego. Dowiedzieli się także co warto publikować na Facebooku, Twitterze i Istagramie. Poznali tajniki montażu dźwięku w systemie Dalet Plus, wykorzystywanego przez Polskie Radio.

O elementach informacji radiowej oraz o tym jak tworzyć wiadomości i relacje opowiedział młodzieży Michał Fedusio, dziennikarz Informacyjnej Agencji Radiowej. Natomiast Ewa Plisiecka z Polskiego Radia dla Zagranicy mówiła o współpracy dziennikarzy radiowych i wymianie doświadczeń między mediami krajowymi i polonijnymi.

Radiowcy z Wilna, Lwowa i Stanisławowa uczestniczyli także w obchodach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i wraz z warszawiakami śpiewali (nie)zakazane piosenki na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na zakończenie praktyk uczestnicy odwiedzili Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego i jego ogrody, a także podziwiali Warszawę z budynku Pałacu Kultury i Nauki.

Szkolenia dziennikarskie obyły się w ramach projektu multimedialnego dla Polaków na Wschodzie i Polonii na całym świecie pt. „Wybitni Polacy II RP” realizowanego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie we współpracy z Polskim Radiem dla Zagranicy. Projekt został współfinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Tekst: Andrzej Leusz

Zdjęcia: Andrzej Leusz, Aleksander Kuticki

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Up