Wieczór autorski wybitnego polskiego poety Adama Zagajewskiego odbył się we wtorek 8 kwietnia 2014 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (Stanisławowie). 

Poeta czytał wiersze prezentujące różne okresy twórczości, odpowiadał też na pytania uczestników spotkania. Podpisał ukraińskie przekłady swoich książek „Dwa miasta” i „Obrona żarliwości”. Spotkanie autorskie poprowadziła zastępca redaktora naczelnego „Kuriera Galicyjskiego” Beata Kost.

Adam Zagajewski urodził się we Lwowie w 1945 roku, jest poetą, eseistą, prozaikiem i tłumaczem. Nagrodzony wieloma prestiżowymi nagrodami literackimi (Nagroda Fundacji im. Kościelskich w Genewie; nagroda literacka im. K. Tucholsky’ego szwedzkiego PEN Clubu; nagroda Prix de la Liberté, przyznana przez Francuski PEN Club; nagroda literacka im. Zygmunta Hertza, przyznana przez paryską "Kulturę"; nagroda literacka niemieckiej Fundacji Konrada Adenauera za całokształt twórczości; Międzynarodowa Nagroda Literacka Neustad tzw. mały Nobel, Europejska Nagroda Poetycka), tłumaczony na wiele języków, jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach siedemdziesiątych XX wieku był związany z niezależnym ruchem literackim. W 1982 roku wyemigrował do Francji. Po powrocie do Polski zamieszkał w Krakowie. Od kilku lat wykłada na University of Chicago. Związany jest z czasopismem „Zeszyty Literackie”.

Wydał m.in.: tomy poetyckie „Komunikat”, „List. Oda do wielości”, „Jechać do Lwowa”, „Petit”, „Płótno”, „Ziemia ognista”, „Pragnienie”, „Anteny”; szkice literackie „Świat nie przedstawiony”, „Drugi oddech”; powieści „Ciepło, zimno”, „Słuch absolutny”, „Cienka kreska”; eseje „Solidarność i samotność”, „Dwa miasta”, „W cudzym pięknie”, „Obrona żarliwości” „Lekka przesada”.

Adam Zagajewski odwiedził Iwano-Frankiwsk (Stanisławów) i Lwów. We Lwowie wziął udział w 40. Spotkaniach Ossolińskich.

Podczas spotkania w Stanisławowie uczestnikom przedstawiono nową dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego Marię Osidacz.

Źródło: kuriergalicyjski.com

Zdjęcia: Barbara Pacan

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up