19 lutego 2015 roku w rocznicę Majdanu oraz Rewolucji Godności na Ukrainie w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego odbył się wieczór pamięci poświęcony poległym na Majdanie w Kijowie. Spotkanie było zorganizowane przez Iwano-Frankiwski Miejski Euroklub we współpracy z Centrum dla uczniów klas maturalnych miasta.

W ramach zorganizowanego spotkania w CKPiDE pokazano wystawę „Ukraina – Rewolucja Godności”, sposób umieszczenia której odzwierciedla obecną sytuację na Ukrainie. Zdjęcia wystawy przedstawiają historię wydarzeń od 21 listopada 2013 roku do 22 lutego 2014 roku łącznie z bezprecedensowym atakiem na pokojowych demonstrantów. Wystawa pokazuje niezłomny duch, pragnienie wolności i tworzenie nowego społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. Autorem wystawy jest „Kurier Galicyjski” oraz Polsko-Ukraiński Klub Galicyjski przy wsparciu Fundacji „Wolność i Demokracja”.

Młodzież Miejskiego Euroklubu prezentowała część artystyczną w tym wiersze, piosenki, prezentacje i wspomnienia. Na spotkaniu dyskutowano na tematy społeczne oraz historyczne z udziałem Swietłany Uwarowej - Wydział Oświaty Miasta Iwano-Frankiwska, Marii Osidacz - Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) oraz Tetiany Uwarowej - Euroklub w Iwano-Frankiwsku.

Miejmy nadzieję, że świadoma młodzież uczestnicząca w spotkaniu w przyszłości będzie budować nowe, lepsze państwo.

 

Tekst: Jana Sniżak, Angelina Bojczuk

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up