Forum Młodych Polaków jest inicjatywą Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano‑Frankiwsku (d. Stanisławowie), zapoczątkowaną w 2015 roku i obejmującą całą Ukrainę. To pierwsze takiego typu przedsięwzięcie, które integruje i inspiruje do działania aktywną społecznie młodzież polskiego pochodzenia.

Głównym celem Forum jest stworzenie silnej, zintegrowanej i współpracującej ze sobą wspólnoty młodych Polaków, angażujących się w rozwój polskości na Ukrainie.

– Praca z młodzieżą powinna być jednym z priorytetowych kierunków działalności polskich organizacji na Ukrainie. Inwestycja i integracja młodzieży polskiego pochodzenia jest warunkiem zachowania i dalszego przekazywania następnym pokoleniom Polaków, bezcennego dorobku i osiągnięć działających na Ukrainie polskich organizacji i ich obecnych liderów – powiedziała Maria Osidacz, pomysłodawczyni spotkań, dyrektor Centrum Kultury Polskiej. – Inicjatywa powinna stać się dla młodzieży platformą integracji i stałej współpracy w zakresie aktywności społecznej, pomimo dużego terytorialnego rozproszenia. Spotykając się na Forach młodzież poznaje się, rozwija sieć kontaktów, zdobywa nową wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy społecznej – dodał Maria Osidacz.

Dotychczas w Forach wzięło udział ponad 200 uczestników, a w ramach projektu zrealizowano ponad 45 działań w 20 miastach Ukrainy. Z każdym rokiem coraz więcej młodych osób pragnie dołączyć do ekipy Forumowiczów.

Wychodząc naprzeciwko ich oczekiwaniom, w bieżącym roku organizatorzy postanowili zainicjować tzw. spotkania regionalne, które umożliwiły nie tylko większej liczbie osób wziąć udział w szkoleniach, lecz także pozwoliły Centrum nawiązać nowe relacje partnerskie z lokalnymi organizacjami oraz bezpośrednio zagłębić się czy lepiej poznać środowiska polskie w regionach, w których odbyły się spotkania.

Nowatorami pierwszych spotkań regionalnych w ramach FMP były Zaporoże i Winnica. Łącznie w obu spotkaniach uczestniczyło prawie 50 młodych osób. Rozmawiali oni o indywidualnych potrzebach oraz o najważniejszych potrzebach nurtujących ich organizacje, wspólnie analizowali w jaki sposób te potrzeby można zaspokoić, a także opracowali i omówili idee, które zatem będą mogli w swoich środowiskach realizować.

– Jestem bardzo zadowolony z tego, że wziąłem udział w tym spotkaniu. Cieszę się, że trafiłem do tak wspaniałych trenerów. Przyjemnie, mile i produktywnie spędziłem czas. Nauczyłem się nowych i ważnych rzeczy, które zapewne zaowocują w przyszłości – powiedział Paweł Ładońko z Kijowa.

W trakcie omówienia i dyskusji pojawiały się różne potrzeby środowisk – finasowania, pomieszczenia, materiałów itp. Lecz pięknym faktem jest to, że w obu spotkaniach jako najważniejsza potrzeba wybrzmiała potrzeba w ludziach. Uczestnicy wspólnie zdecydowali, że człowiek jest najwyższą wartością każdej organizacji. Natomiast podsumowując spotkania wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że Forum jest inicjatywą niezmiernie potrzebną, ważną i budującą współpracę.

– Spotkanie regionalne w Winnicy jest przedsięwzięciem, które połączyło młodych liderów z różnych miast Ukrainy. Młodzież, która nie boi się mówić o swoich pomysłach, ma współczesne podejście do rozwiązywania sytuacji kryzysowych i według mnie zna efektywne drogi do zaspokojenia potrzeb swoich organizacji, wymieniała się doświadczeniami, analizowała potrzeby i problemy swoich organizacji. Wynikiem efektywnej pracy Forum był wspólnie opracowany bank pomysłów. Umiejętnie skoordynowana praca organizatorów i trenerów pozwoliła w krótkim terminie otrzymać maksymalny rezultat, który uczestnicy projektu będą mogli wykorzystywać w swojej codziennej działalności – podzieliła się swoimi wrażeniami od spotkania Ludmiła Krywa, członkini Stowarzyszenia Polaków w Humaniu „Ognisko”.

Swoją obecnością zaszczycili spotkania regionalne również gości specjalni. W Zaporożu (27-29 września 2019) wspólnie z uczestnikami nad bankiem pomysłów pracowała pani Anna Szulakowska, wicekonsul z Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie. Natomiast w Winnicy (4-5 października 2019) w rundce zapoznawczo-integracyjnej wziął udział pan Damian Ciarciński, Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy.

Forum Młodych Polaków na Ukrainie jest współfinansowane ze środków Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Tegoroczne V Forum Młodych Polaków na Ukrainie odbędzie się 24-27 października w Odessie.

Tekst: Alina Czirkowa

Zdjęcia: Alina Czirkowa, Alexey Mazur

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up