W ramach realizacji projektu „Przedwojenne tradycje turystyczne w Karpatach Wschodnich” ponad 25-osoba grupa osób ze Stanisławowa i Lwowa w dniu 19 października wyruszyła na Syniak (1666 m) w Gorganach, przez który wiódł przedwojenny Główny Szlak Karpacki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Jak przekazują przewodniki górskie, przed wojną Gorgany były świetnie zagospodarowane w infrastrukturę turystyczną, z siecią szlaków i schronisk. Tętniły życiem za sprawą prężnie działających organizacji turystycznych oraz pasjonatów, którzy rozwijali infrastrukturę w tych górach by jak najbardziej przybliżyć je ludziom.

Przed rozpoczęciem wyprawy miłośników gór przywitali organizatorzy projektu – konsul Rafał Kocot, autor projektu, kierownik Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Marek Horbań, prezes Lwowskiego Klubu Sportowego Pogoń oraz Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Syniak – to najwyższy wierzchołek w całym paśmie ciągnącym się od ujścia Prutca Jabłonickiego w Tatarowie (na pd.-wsch.) aż po dolinę Zubrynki (na pn.-zach.). Skrajne baszty Syniaka to Chomiak i Mały Gorgan.

Widoki z Syniaka tak zachwala Henryk Gąsiorowski (u którego nazwa ta występuje wyłącznie w formie Siniak):

„Widok z Siniaka jest również jednym z najpiękniejszych w Beskidach Wschodnich. Najpiękniejszą i oryginalną część jego panoramy stanowi grupa Doboszanki, która stąd przedstawia się najokazalej, dając obraz jakby przeniesiony z Tatr”.

Trasę jednodniowego wyjazdu grupa przeszła szlakiem Palanycia – Połonina Tomnatyk – Syniak – Mały Gorgan – Palanycia. Dzięki wspaniałej pogodzie uczestniczy wyprawy mieli okazję podziwiać piękne widoki.

Organizatorzy projektu zapowiedzieli, że planują kolejne wyprawy w góry.

Tekst: Danuta Stefanko

Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up