Jest absolwentką Filologii Ukraińskiej na Wydziale Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje zainteresowania krajami Wschodu pogłębiała na Podyplomowych Studiach Wschodnich prowadzonych w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończyła również studia menadżerskie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi z elementami coachingu organizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. W latach 2006-2009 Eliza Dzwonkiewicz była członkiem zarządu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Pracowała również w fundacjach korporacyjnych, pełniąc w nich funkcje prezesa zarządu oraz w Narodowym Centrum Kultury na stanowisku wicedyrektora tej instytucji.

Dziś, 28 października według informacji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie na Twitterze, konsul generalna Eliza Dzwonkiewicz otrzymała exequatur – zgodę państwa przyjmującego na wykonywanie przez określoną osobę funkcji kierownika urzędu konsularnego państwa wysyłającego. Exequatur wręczył zastępca dyrektora Departamentu Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw ZagranicznychUkrainy Wałerij Łobacz, w obecności zastępcy ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Michała Giergonia.

Gratulujemy pani konsul generalnej Elizie Dzwonkiewicz rozpoczęcia urzędowania we Lwowskim Okręgu Konsularnym oraz życzymy powodzenia w ważnej i odpowiedzialnej misji.

Opr. na podstawie KG RP we Lwowie

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią
Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja

Up