Fundacja Brat Słońce z Krakowa opracowała monografię, której motywem przewodnim jest dziedzictwo kresowe. Jest ona efektem projektu Wolontariat dla Kresów, realizowanego od 2012 roku.

Warto zaznaczyć, że od początku swojego istnienia, Fundacja działa na rzecz pokoju i pojednania polsko-ukraińskiego oraz propagowania tematyki dziedzictwa kulturowego. Jednym z flagowych programów Fundacji Brat Słońce jest program wolontariatu na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego na Kresach.

Celem projektu Wolontariat dla Kresów jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w działalność kulturalno-historyczną. Zespół Fundacji pragnie zainteresować polską młodzież historią i kulturą dawnych polskich ziem wschodnich (Kresów). Od 2015 roku, w lipcu każdego roku, wolontariusze z Polski wyruszają do Bołszowiec na Ukrainie, aby porządkować tam polski cmentarz. Łącznie podczas dotychczasowych prac na cmentarzu w Bołszowcach wolontariusze odnaleźli 57 polskich nagrobków.

– Początkowo zajmowaliśmy się tylko corocznym sprzątaniem nekropolii w Bołszowcach. W 2019 roku postanowiliśmy pójść o krok dalej i podjęliśmy próbę odnalezienia informacji na temat osób pochowanych na cmentarzu w Bołszowcach – mówi Zofia Korta, koordynatorka projektu. – Dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”, udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane działania w tym roku. Nasi wolontariusze po raz kolejny uporządkowali polski cmentarz w Bołszowcach. Powstała również wystawa fotograficzna „Zapomniane dziedzictwo”, która została zaprezentowana w środowiskach polskich na Ukrainie, m.in. też w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Przeprowadziliśmy też kwerendę archiwaliów na temat Bołszowiec w czterech archiwach: Archiwum i Bibliotece Starodruków OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie, Archiwum klasztornym w Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bołszowcach, Archiwum Państwowym w Iwano-Frankiwsku oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie – dodała Zofia Korta.

Zebrane informacje, a także głęboka analiza materiału historycznego na temat okolic Bołszowiec, pozwoliły przygotować monografię, którą pragniemy Państwu zaprezentować.

Opr. Andrzej Leusz


Monografia o Bołszowcach [pobierz]

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Fundacją Wolność i Demokracja
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Up