Zadeklarować wsparcie i porozmawiać o kontynuacji współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą. Do Iwano-Frankiwska (dawnego Stanisławowa) z wizytą oficjalną przybyła konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz.

Przedstawicielka polskiej placówki dyplomatycznej spotkała się merem miasta Rusłanem Marcinkiwem. Następnie pani Dzwonkiewicz bardziej szczegółowo zapoznała się z działalnością i funkcjonowaniem Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Konsul generalna rozmawiała również z przewodniczącym Iwanofrankiwskiej Obwodowej Administracji Państwowej Denysem Szmyhalem oraz przewodniczącym Iwanofrankiwskiej Rady Obwodowej Ołeksandrem Syczem.

Rozmowy dotyczyły wspólnych polsko-ukraińskich projektów, które dziś aktywnie się rozwijają, a także określiły obszary i perspektywy dalszej współpracy. Jak mówi pani Dzwonkiewicz, strona polska od lat współpracuje z miastem i obwodem, i chciałaby tę współpracę kontynuować i rozwijać.

Konsul generalnej Elizie Dzwonkiewicz podczas spotkań towarzyszyła dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwku Maria Osidacz.

Eliza Dzwonkiewicz rozpoczęła urzędowanie w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie pod koniec października 2019 roku. Była to jej pierwsza wizyta oficjalna do Iwano-Frankiwska.

Tekst: Włodzimierz Harmatiuk

Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up