Wolontariusze Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz studenci Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka uczestniczyli w warsztatach z zakresu savoir-vivre.

W pierwszym bloku tematycznym uczestnicy spotkania mieli okazję dowiedzieć się o tym, jak dobrze wyglądać w różnych sytuacjach. Poruszając temat dress code zostały zaprezentowane i szczegółowo omówione sposoby, style i metody ubioru damskiego i męskiego w oparciu o międzynarodowe standardy, które się wywodzą z historii, kultury oraz dyplomacji.

Dress code jest ważnym elementem pracy z ludźmi, gdyż odpowiednio dobrany styl, dotrzymanie się zasad ubioru może stać się jednym z instrumentów nawiązania dobrych partnerskich, biznesowych czy roboczych relacji pomiędzy ludźmi.

Natomiast w drugim bloku tematycznym została poruszona kwestia stylów komunikacji, w tym komunikacji służbowej. Zostało uwzględnione m.in. tworzenie i redagowanie korespondencji służbowej, small talk, precedencja, czyli protokolarny porządek pierwszeństwa, występujący m.in. w dyplomacji, podczas wydarzeń oficjalnych, ale też w sytuacjach prywatnych.

– Warsztaty były bardzo interesujące i przydatne. Dowiedziałam się o dress code i o manierach zachowania się podczas oficjalnych okazji. Ta wiedza nieodmiennie przyda mi się w przyszłości – powiedziała Kamila Zejnałowa, wolontariuszka Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.

Rozmawiając o stylach komunikacji uczestnicy warsztatów dowiedzieli się o metodach efektywnej komunikacji, zachowaniach asertywnych, rozpoznawaniu i reagowaniu na zachowania agresywne, uległe, odnajdywaniu się w sytuacjach trudnych i stresujących.

Szczególnie akcentowano na asertywności, czyli bezpośrednim, uczciwym i stanowczym wyrażaniu swoich uczuć, postaw i opinii w sposób respektujący uczucia, postawy i opinie drugiej strony.

Wykonując ćwiczenia uczestnicy warsztatów, prowadzonych przez dr Bartosza Maziarza z Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego, uczyli się rozróżniać rodzaje zachowań w sytuacjach trudnych, dzięki czemu poznali wady i zalety poszczególnych rodzajów.

Podczas zajęć, prowadzonych w dniach 16-17 stycznia 2020 roku, były wykorzystywane różne metody, w tym trening umiejętności, dyskusja, burza mózgów, praca w grupie, metoda Crawforda. Zajęcia miały formę warsztatów aktywizujących uczestników do działania, przede wszystkim w formie ćwiczeń.

Warsztaty zostały przeprowadzone przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Tekst: Karolina Szostak

Zdjęcia: Andrzej Leusz, Krystyna Smal

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up