„Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość” – pisał kiedyś w liście do osób w podeszłym wieku, papież Jan Paweł II. Jego słowa są aktualne również i dziś.

Święta Wielkanocne to szczególny czas wspólnych, rodzinnych spotkań, który łączy ludzi. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, Wielkanoc w tym roku świętowano zupełnie inaczej. Część osób pozostało w domu w samotności.

Z myślą o osobach starszych i potrzebujących Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku wyszło z inicjatywą przygotowania paczek świątecznych i odwiedzenia stanisławowskich Polaków w przededniu Wielkanocy.

Do organizowanej akcji dołączyli wolontariusze placówki oraz lokalne organizacje polskie – Towarzystwo Kultury Polskiej „Przyjaźn” i Towarzystwo Kultury Polskiej im. Franciszka Karpińskiego. Wsparcia udzieliła również warszawska Fundacja Wolność i Demokracja.

Dzięki zebranym środkom i artykułom spożywczym udało się skompletować prawie 30 zestawów ze świątecznymi smakołykami, które organizatorzy dostarczyli seniorom wraz z życzeniami wielkanocnymi.

„Seniorzy spotkali nas z radością, ciepłym uśmiechem i wzruszeniem. Zaistniała sytuacja jest dla nich nielekkim okresem. Oni dziś jak nigdy potrzebują naszego wsparcia, w szczególności rozmów. Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które dołączyły do inicjatywy. Zarówno młodzieży, jak i prezesom polskich towarzystw. Każdy wkład był bardzo cenny” – powiedziała Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. „Zdaję sobie sprawę, że wśród seniorów są osoby z różnym bagażem życiowym. Dla jednych życie było łaskawsze, innym zgotowało trudniejszy los, jednak najważniejsze jest to, aby nie zamykać się na drugiego człowieka. Czasami nawet krótkie spotkanie i rozmowa z drugą osobą może zdziałać cuda. Seniorzy dziękując za paczki, życzyli wszystkim wesołych Świąt Wielkanocnych” – dodała dyrektor Osidacz.

Starszym Polakom, mieszkającym w Iwano-Frankiwsku, a urodzonym w Stanisławowie, takie spotkania dodają otuchy, pocieszają i pokazują, że nie są sami, a inni o nich pamiętają. My, młodzi, zawsze możemy liczyć na ich wsparcie i pomoc, tą akcją chcieliśmy się naszym seniorom niejako odwdzięczyć, w końcu kiedyś dzięki ich pracy, postawom patriotycznym, podtrzymywaniu tożsamości narodowej, kultywowaniu polskich tradycji katolickich w Stanisławowie zachowały się tożsamość, kultura i język polski.

„Cieszę się, że pamiętacie jeszcze o nas staruszkach. Dziękuję Wam bardzo. W dzisiejszych czasach takie spotkania to rzadkość, kto by mógł pomyśleć, że dożyję takich czasów. Proszę wszystkim zaangażowanym przekazać szczere podziękowania za paczkę, ale przede wszystkim za chęć wsparcia, pamięć i życzliwość jaką nam okazujecie. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się spotkać na kawie w lepszych okolicznościach” – powiedział Zbigniew Szczucki.

Seniorzy w Stanisławowie to mimo wszystko bardzo aktywna grupa społeczna. Zawsze bardzo chętnie i licznie włączają się w wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, są ich wiernym widzem, ale i sprawiedliwym krytykiem. Warto się od nich uczyć, bo to właśnie oni mają doświadczenie, tę niesamowitą praktykę, wiedzę, której nie da się wyczytać w sieci, a dzięki której można kształtować młode pokolenia.

Tekst: Andrzej Leusz

Audycja radia CKPiDE:

Zdjęcia: Igor Błażewski, Witalij Czaszczin

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up