„Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej” – św. Jan Paweł II


Szanowni Państwo,

z okazji przypadającego Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a także Konstytucji 3 Maja składamy wszystkim Polakom mieszkającym poza granicami Polski oraz Rodakom w Polsce serdeczne życzenia zdrowia, radości i nadziei. Niech nie zabraknie Państwu sił, by przekazywać kolejnym pokoleniom to niezwykle cenne dziedzictwo, któremu na imię Polska. 

Dyrektor Maria Osidacz wraz z zespołem
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)


Zobaczcie kartki, które narysowali uczniowie języka polskiego w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Prace zostały również zgłoszone do konkursu organizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 


„Gawęda o miłości ziemi ojczystej” w wykonaniu Anity Czirkowej 


Rota w wykonaniu pianistki Tatiany Panakowej

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up