Zakończyły się egzaminy II etapu IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą „W drodze do Niepodległości”. Do III etapu Olimpiady zostało zakwalifikowanych 30 uczestników z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Francji i Grecji.

Do II etapu Olimpiady przystąpiło 64 uczniów. Egzaminy II etapu odbyły się w Monachium dla uczniów z Niemiec i Austrii oraz w Wilnie dla uczestników z Litwy, w związku z epidemią koronawirusa, egzaminy dla pozostałych uczestników odbyły się on-line. W komisjach egzaminacyjnych zasiedli profesorowie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod przewodnictwem prof. dr hab. Marka Siomy, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Korytko, Uniwersytetu Opolskiego pod przewodnictwem prof. dr hab. Tomasza Ciesielskiego oraz Prezes Fundacji Wolność i Demokracja, Robert Czyżewski. Podczas egzaminu uczniowie musieli zaprezentować pracę pisemną z wybranej epoki historii Polski, odpowiedzieć na pytania z zakresu dziejów Polski oraz na pytania z wybranych lektur.

Pierwsze sześć pozycji zajęli uczniowie z: Ukrainy z Polskiej Szkoły Sobotniej przy Związku Nauczycieli Polskich w Chmielnickim, Kulturalno-Oświatowego Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnym, Domu Polskiego w Kijowie, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku; Grecji z Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach; Litwy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Pełna lista osób zakwalifikowanych do III etapu oraz wyniki egzaminów II etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą dostępne są na stronie Fundacji Wolność i Demokracja.

Egzaminy on-line dla uczestników II etapu IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym objazd historyczny po Polsce.

Wszystkim uczestnikom, ich nauczycielom oraz szkołom i placówkom wspierającym ich naukę języka polskiego i historii, organizatorzy składają serdeczne gratulacje!

Serdecznie dziękują również partnerom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, są nimi: Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Opolskie, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przy wsparciu placówek konsularnych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Instytut Pamięci Narodowej.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowaną przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Tekst: Anna Śmigielska, Sekretarz Olimpiady

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up