W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) odbyło się spotkanie w ramach projektu „Poranek literacki”. W sobotę, 18 kwietnia o 9.00 rano w kawiarence CKPiDE zebrali się absolwenci kursów języka polskiego, prowadzonych w Centrum przez ostatnie pięć miesięcy. Idea prowadzonych spotkań polega na tym, aby słuchacze podzielili się na mniejsze dwu lub trzy osobowe grupy, po czym w małych grupach wybrali książki współczesnej polskiej poezji z biblioteki Centrum. Książkę i autora osoby wybierają sami. W określonym czasie, słuchacze kursu/uczestnicy poranków spotykają się i opowiadają opracowaną informację o autorze, recytują i czytają poezję. Ciekawostką spotkań jest brak lektora, uczestnicy sami przygotowują program spotkania. I wszytko to odbywa się przy porannej kawie i ciastkach.

Wczesny i weekendowy poranek poetycki w CKPiDE udał się wspaniale. Panowała lekka i miła poranno-poetycka atmosfera, grała spokojna muzyka. Uczestnicy jeden za drugim nabierali odwagi, mówili, recytowali wiersze oraz czytali po polsku współczesną poezję. Mówiąc prawdę, nie udało się odnaleźć dużo informacji biograficznej o współczesnych autorach, ale już same starania były ważne. Zabrzmiały imiona Andrzeja Chrąściela, Joanny Klaczyńskiej, Anny Marii Musz, Stefana Jurkowskiego, Andrzeja Grabowskiego.

Dyrektor CKPiDE Maria Osidacz pokłada nadzieję, że takie spotkania będą odbywać się regularnie i zaowocują głębszym poznaniem języka oraz literatury polskiej wśród miłośników kultury na Ukrainie Zachodniej.

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na kolejne spotkanie poranno-poetyckie już w sobotę, 25 kwietnia o godz. 9.00.

 

Zdjęcia: Andrzej Taras

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up