Nie zważając na pandemię, w sobotę 19 września 50 wykładowców i nauczycieli języka polskiego z 32 różnych ośrodków, m.in. z Buczacza, Charkowa, Czerkasów, Dniepra, Drohobycza, Humania, Kałusza, Kijowa, Kołomyi, Lwowa, Łucka, Mikołajowa, Tarnopola, Zaporoża, Żytomierza spotkało się w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie… online!

Wszyscy wzięli udział w szkoleniu metodycznym organizowanym przez Katedrę Języków Słowiańskich, Uniwersytetu Przykarpackiego i Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku – MÓWIMY NA B1 i B2. Seminarium poświęcone było standardom oceny wypowiedzi ustnych i rozwijaniu sprawności mówienia zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Warsztaty poprowadziła Samanta Busiło, wykładowca Uniwersytetu Przykarpackiego z delegatury NAWA, członek zespołu autorów zadań testowych i egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

To już kolejne szkolenie poświęcone metodyce nauczania języka polskiego jako obcego przeznaczone dla wykładowców i absolwentów polonistyki organizowane przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego we współpracy z Uniwersytetem Przykarpackim. W tym roku odbyło się ono dzięki wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie w ramach projektu wspierającego polonistyki za granicą.

Państwowe egzaminy poświadczające znajomość języka polskiego jako obcego cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Certyfikat ten jest uznawany w Polsce i na całym świecie w procesie rekrutacji na studia, awansu zawodowego czy procedur legalizacji pobytu. Dlatego zainteresowanych udziałem w szkoleniach metodycznych poświęconych temu zagadnieniu jest więcej niż miejsc. W tej sesji zgłosiło się ponad 170 osób, organizatorzy myślą więc o powtórzeniu tego webinarium, a także o kolejnych spotkaniach.

W październiku planowana jest druga sesja warsztatów, poświęcona umiejętnościom pisania, którą poprowadzi dr Agnieszka Karolczuk, ekspert Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Tekst: Karolina Szostak

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up