Trener Tomasz Kałuski (Fot. Danuta Stefanko)

Fundacja Wolność i Demokracja w roku 2020 realizuje projekt „Nie jesteś sam – program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie”. Inicjatywa ma na celu udzielenie kompleksowego wsparcia osobom powyżej 60 roku życia polskiego pochodzenia na terenie Ukrainy.

Przedsięwzięcie jest realizowane w obwodach: iwanofrankiwskim, odeskim, rówieńskim oraz winnickim poprzez działania Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Związku Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie, Ukraińsko-Polskiego Sojuszu im. Tomasza Padury w Równem, Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” oraz Chrześcijańsko Demokratycznego Związek Polaków w Winnicy.

„Fundacja Wolność i Demokracja od blisko 15 lat wspiera Rodaków za granicą realizując różnorodne działania o szerokim zasięgu terytorialnym. Rok 2020 jest wyjątkowy dla całego świata, lecz szczególnie dotkliwy wydaje się być dla seniorów i to właśnie dla nich powstał projekt, który jest odpowiedzią na pogarszającą się sytuację osób starszych, których zdrowie i życie w trakcie pandemii koronawirusa jest szczególnie zagrożone” – powiedziała Lilia Luboniewicz, prezes zarządu Fundacji Wolność i Demokracja.

Inicjatywa „Nie jesteś sam” zakładają między innymi zorganizowanie sieci wolontariuszy, którzy zdobywając poprzez szkolenia kompetencje do pracy z osobami starszymi, będą wspierać seniorów. W ten sposób zostanie zrealizowana idea integracji międzypokoleniowej. W ramach jednego z modułów zostaną również zdiagnozowane szczegółowe potrzeby seniorów, które będą stanowić trwały rezultat projektu – bazę potrzeb.

Wolontariusze projektu uczestniczą w spotkaniu przygotowawczym (Fot. Danuta Stefanko)

„Wolontariusze są ważnym komponentem projektu, gdyż ich zaangażowanie i serdeczność pozwolą zaspokoić nie tylko materialne potrzeby osób starszych, ale przede wszystkim potrzeby bliskości i kontaktu z drugim człowiekiem” – podkreśliła Lilia Luboniewicz.

W Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, 10 października odbyło się pierwsze spotkanie wolontariuszy projektu, którego celem było zaznajomienie z tematyką i założeniami projektu oraz metodami pracy z osobami starszymi.

„Najważniejszy jest pierwszy kontakt, bo tutaj jest tzw. przełamywanie lodów. Ważne, aby podczas pierwszego spotkania dać starszej osobie możliwość do wypowiedzenia się. Osoba starsza to często osoba samotna, która nie ma z kim porozmawiać, więc ważne jest dać jej tę możliwość. My jako wolontariusze musimy umieć słuchać i poświęcić takiej osobie czas. Wtedy senior poczuje się doceniony, że mógł się wypowiedzieć i został wysłuchany” – powiedział trener Tomasz Kałuski.

Do lokalnej ekipy wolontariuszy zgłosiły się osoby z Iwano-Frankiwska, Kałusza, Kołomyi, Obertyna, Bołszowiec oraz Doliny, chcące wspierać osoby starsze na terenie obwodu iwanofrankiwskiego.

„Kontakt z osobami starszymi wzbogaca każdego człowieka, a szczególnie młodzież. Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie okazują chęć opiekować się seniorami. Towarzyszą mi emocje radości i szczęścia przed spotkaniem z osobami starszymi, bo rozmowy z nimi wzbogacają uczuciami, świadomością, że jesteś komuś potrzebny” – powiedziała wolontariuszka Antonina Fedoriw z Kałusza.

Projekt „Nie jesteś sam – program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Tekst: Danuta Stefanko

Audycja radia CKPiDE:

Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up