Młodzież czyta przesłanie od uczestników V Forum Młodych Polaków (Fot. Danuta Stefanko)

W Brzuchowicach koło Lwowa pod hasłem „Pamięć, tożsamość, przyszłość i my” odbyło się VI Forum Młodych Polaków na Ukrainie. Rok rocznie inicjatywa gromadzi młodych przedstawicieli środowiska polskiego z różnych zakątków państwa. Wydarzenie organizuje Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

„Nieformalnym hasłem i przesłaniem Forum jest to, że warto wierzyć w ludzi. Każda osoba, przyjeżdżająca na ten projekt tak samo jak i my, organizatorzy, doładowuje akumulatory, uświadamia sobie, że warto działać mimo różnych trudności, z którymi borykamy się na co dzień w naszych organizacjach. Na Forum rozmawiamy o sytuacji Polaków w naszych miejscowościach, zastanawiamy się jaka jest nasza przyszłość. Jesteśmy Polakami na Ukrainie i to my będziemy kreować przyszłość polskiej mniejszości w kraju. Przyjeżdżamy na Forum, aby się szkolić, uczyć się jak być dobrymi liderami, jak się komunikować ze sobą, współpracować, słuchać i słyszeć siebie nawzajem, dowiadujemy się jak też my sami możemy wpływać na rozwój naszej mniejszości narodowej” – powiedziała Maria Osidacz, pomysłodawczyni Forum, dyrektor Centrum Kultury Polskiej.

Głównym celem inicjatywy jest tworzenie silnej, zintegrowanej i współpracującej ze sobą wspólnoty młodych, aktywnych społecznie Polaków i osób polskiego pochodzenia. W tym roku do grona forumowiczów dołączyła młodzież z Charkowa, Zaporoża, Odessy, Żytomierza, Kijowa, Winnicy, Energodaru, Korostyszewa, Tłumacza oraz Iwano-Frankiwska.

„Przyjechałam tutaj, ponieważ lubię nowe wyzwania, lubię nawiązywać i podtrzymywać kontakty. Potrzebowałam chyba takiej inspiracji, ponieważ ostatnio bardzo mi brakowało spotkań na żywo. Jestem pod wrażeniem od organizacji wydarzenia, od ilości ciekawych zadań i pomysłów, które nie tylko budują, ale też zaskakują i to jest super. Myślę, że Forum to dobra możliwość pokazać jak jest w naszym mieście, zobaczyć jak jest w innych miejscowościach, czegoś się nauczyć, no i podzielić się swoim doświadczeniem” – mówiła Maria Szybajewa z Młodzieżowego Klubu Kultury Polskiej im. Henryka Sienkiewicza w Energodarze.

Praca i dyskusje w grupach (Fot. Danuta Stefanko) 

Uczestniczy Forum mieli okazję przedyskutować tematy związane z globalnymi zmianami w świecie. Również omawiali życie i przyszłość Polaków na Ukrainie, znaczenie historii w kształtowaniu się tożsamości oraz sposoby wpływu na rozwój Ukrainy. W dyskusjach wzięli też udział Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie oraz konsul Rafał Kocot, kierownik Wydziału Polonii we lwowskim konsulacie.

„Forum Młodych Polaków to unikatowy projekt, który od sześciu lat łączy społeczność polską w skali Ukrainy. Wyjątkowością tego projektu jest to, że nie jest to zwykłe spotkanie młodych Polaków, ludzi którzy chcą się angażować w życie Polski, ale jest to przede wszystkim projekt, który ma na celu ich edukację, budowanie ich świadomości obywatelskiej oraz aktywizowanie do działania. W tym momencie dziesiątki osób, które przewinęły się przez ten format tworzą stałe środowisko młodych Polaków, którzy chcą pracować na rzecz polskiej społeczności oraz na rzecz polskiego dawnego dziedzictwa” – powiedział konsul Rafał Kocot.

Młodzież rozwijała również swoje kompetencje liderskie. Pod opieką trenerów rozmawiała między innymi o skutecznej komunikacji, postawach asertywnych, agresywnych i biernych, a także o mowie ciała.

„Jednym z bloków tematycznych była komunikacja jako element kompetencji społecznych, ponieważ to od tych kompetencji zależy na ile efektywnie będzie działać młodzież w swoich środowiskach lokalnych, na ile skutecznie będzie funkcjonować i tworzyć aktywne wspólnoty, działające zarówno na rzecz środowiska polskiego w swoich miejscowościach, jak również na rzecz środowiska ukraińskiego, w którym funkcjonują na co dzień. Ważnym elementem projektu jest też idea forum aktywności młodych Polaków, która polega głównie na sieciowaniu kontaktów, budowaniu wspólnoty. Uczestnicy Forum pomimo dużych odległości tworzą więzi, wzmacniają je poprzez spotkania, kontakty, poprzez wspólne realizowanie projektów. Wzmacnia to polskość na Ukrainie, wzmacnia tę młodzież i daje doładowanie i wiarę w piękną przyszłość” – powiedziała trenerka Natalia Dębczyńska.

Forumowiczom zostały przybliżone również tematy historyczne. W ramach Przystanku Historia – Lwów symbolicznie w 100-lecie wojny polsko-bolszewickiej młodzież miała okazję dowiedzieć się o przebiegu największych bitew oraz o głównych postaciach tej wojny.

Spotkanie w ramach Przystanku Historia – Lwów (Fot. Danuta Stefanko)

„Akcentowano przede wszystkim na podobieństwie obecnej sytuacji i tej sprzed 100 lat. Teraz, tak jak 100 lat temu, państwo ukraińskie boryka się z problemami ze wschodnim sąsiadem, dokładniej z Federacją Rosyjską. Na Wschodzie Ukrainy trwa wojna. I 100 lat temu państwo polskie razem ze sprzymierzonymi wojskami Ukraińskiej Republiki Ludowej, wojskami Petlury stawiali czoło tej nawale ze Wschodu” – powiedział Artur Żak, koordynator projektu Przystanek Historia – Lwów.

Poza tym mówiono o postaci hetmana Stanisława Żółkiewskiego, jego cechach osobowościowych oraz dokonaniach walecznych. Warto nadmienić, że w tym roku obchodzone jest 400-lecie z dnia jego śmierci.

„Żółkiewski, wielki hetman koronny był tak naprawdę nie tylko przywódcą militarnym, ale był też politykiem, intelektualistą, pisał takie prace jak „Początek i progres wojny moskiewskiej” czy „Traktaty o cnotach”. Był reformatorem. Na sejmach proponował różne projekty polityczne, proponował głosowanie większością głosów, co świadczy o jego poglądach demokratycznych. Z jego prac dowiadujemy się o tym, że hetman łączył w sobie wszystkie te zalety, które starożytnemu Eneaszowi przypisywał Wergiliusz. Hetman był osobą, która nade wszystko, nad swoją prywatę, przekładał pożytek dla Ojczyzny, dla Polski. Żółkiewski w końcu poświadczył to własnym życiem, które oddał pod Cecorą dla jej chwały” – opowiedziała Liana Blicharska, historyk z Żółkwi.

Swoimi refleksjami z udziału w prelekcjach podzielił się uczestnik Forum Świętosław Żdaniuk z Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu.

„Musimy wiedzieć kim jesteśmy, nie możemy zapominać o naszej przeszłości. Charakterystyczne dla historii jest to, że się powtarza, jeżeli jest źle zbadana. Dlatego nie możemy zapominać o wspólnych skomplikowanych wydarzeniach, wspólnej historii. Musimy wyciągać wnioski. Warto też podkreślić, że Polska i Ukraina mają w swojej historii wiele dobrych wspólnych wydarzeń. Wyprawa Kijowska, 1920 rok, Bitwa Warszawska, w tych wydarzeniach brało udział wielu Ukraińców, towarzyszyło im hasło „za naszą i waszą wolność” – powiedział Świętosław Żdaniuk.

Udział w akcji Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego (Fot. Danuta Stefanko)

Oprócz dyskusji na tematy społeczne, wykładów historycznych oraz zajęć integracyjnych corocznym elementem Forum są mini projekty, pisane i realizowane przez uczestników wydarzenia. Dotychczas takich lokalnych projektów w ramach Forum udało się zrealizować prawie 50. Podczas tegorocznej edycji powstały kolejne inicjatywy.

„Kiedy wracam z Forum Młodych Polaków moje serce jest przepełnione inspiracją, miłością i chęcią do dalszego działania. W ubiegłym roku udało nam się zrealizować mini projekt. Myślę, że w tym roku zrobimy jeszcze większy, jeszcze lepszy, zaangażujemy w to więcej ludzi i będzie to wielka śnieżna kula” – powiedziała Ewelina Mazur z Centrum Rozwoju i Współpracy „Polonia” w Winnicy.

1 listopada uczestnicy Forum Młodych Polaków na Ukrainie dołączyli do akcji Światełko Pamięci dla Cmentarza Łyczakowskiego, która po raz 17 odbyła się we Lwowie. W przededniu pomysłodawczynie inicjatywy Beata Kost i Barbara Pacan spotkały się z młodzieżą i przybliżyły jej przebieg.

„Cmentarz Łyczakowski jest naprawdę kopalnią pod każdym względem, bo jest to nie tylko muzeum pod otwartym niebem, w tym sensie, że znajdziemy tam mnóstwo przepięknych dzieł sztuki, w wielu przypadkach utraconych bezpowrotnie, ale ciągle jeszcze robi wrażenie przez swój stan bardzo malowniczego usytuowania i strukturę rzeźbiarską. Ten bagaż intelektualny, dorobek, który pozostawili ludzie tam pochowani, malowniczość samego terenu – to wszystko powoduje, że jest to naprawdę ogromna kopalnia wiedzy, którą możemy badać, oglądać i interesować się nią” – powiedziała Beata Kost, dziennikarka, autorka książek o Lwowie i dawnych województwach Rzeczypospolitej.

Forum Młodych Polaków na Ukrainie jest realizowane od 2015 roku. Dotychczas do inicjatywy dołączyło ponad 250 osób. W tym roku inicjatywa odbyła się przy wsparciu Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Tekst: Danuta Stefanko

Zdjęcia: Danuta Stefanko

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Polska Platforma Medialna Ukraina” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up