9 i 10 maja 2015 roku w Iwano-Frankiwsku po raz pierwszy odbyło się "Forum miast partnerskich – efektywne zarządzanie", w którym wzięli udział delegaci z sześciu polskich miast partnerskich Iwano-Frankiwska i ponad 50 uczestników – działaczy społecznych, urzędników państwowych oraz przedstawicieli biznesu.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Radę Miasta Iwano-Frankiwska oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego (CKPiDE), które odbyło się w ramach 353. rocznicy założenia miasta.

Otwierając Forum, Mer Iwano-Frankiwska Wiktor Anuszkewyczus podkreślił, że misją Forum jest prezentacja miasta – jego ekonomiczny i turystyczny potencjał, a także wymiana doświadczenia lepszych europejskich praktyk samorządów polskich miast partnerskich.

- Trudno nie zgodzić się, że nasze miasto ma europejski obraz, staramy się pracować po europejsku, mówi Wiktor Anuszkewyczus. - W tym kierunku skutecznie rozmawiamy z naszymi miastami partnerskimi, delegacjami, które przybyły na dzisiejsze święto. Jesteśmy wdzięczni Państwu za przyjaźń oraz że jesteście gotowi dzielić się swoim doświadczeniem.
Jak stwierdziła Dyrektor CKPiDE Maria Osidacz, Forum przewidywał format spotkań panelowych podczas których uczestnicy mogli dzielić się doświadczeniem, opracowywać nowe ciekawe idee.

- Na początku, kiedy powstała idea Forum, głównym zadaniem było zapewnić biznesową oraz kulturalną atrakcyjność Dni Miasta. W ciągu dwóch dni w grupach, które pracowały nad tematami: działalność samorządowa, transport lokalny, strategia marketingowa miasta, przedsiębiorczość i działalność gospodarcza, kultura i turystyka udało się nam wypracować kilka ciekawych pomysłów, które w perspektywie pozwolą rozwijać się miastu, powiedziała Maria Osidacz.

Zdaniem przedstawicieli delegacji miast partnerskich, którzy przybyli na Forum, w rozwoju miasta znaczącą rolę pełni decentralizacja uprawnień władzy oraz propozycje środowiska społecznościowego, które wymagają od władzy być bardziej transparentną, przejrzystą.

Za słowami Mirosława Pietruchy, Zastępcy Prezydenta Miasta Opole, skuteczność władzy jest możliwa przy upodobnieniu się do biznesu. Jest to m.in. szybkie podejmowanie decyzji, efektywność oraz zarządzanie finansami.

Podsumowując pracę spotkań, Jacek Żur, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie podkreślił, że Forum miast partnerskich jest dobrą platformą tworzenia inicjatyw władzy i społeczeństwa, które będą podstawą dla rozwoju Iwano-Frankiwska, społeczności miasta na drodze do integracji europejskiej i będą mieli format stałych spotkań.

 

Rezultatem pracy były stworzone przez uczestników przykładowe rozwiązania każdej z poruszanych na Forum kwestii. Przedstawiciele grup panelowych pod czas podsumowania zaprezentowali wspólne wyniki swojej pracy, wskazali na potencjalne problemy i zadecydowali o działaniach w kierunku zacieśniania dalszej współpracy.

 

Forum miast-partnerskich – efektywne zarządzanie odbywał się w ramach Dni miasta Iwano-Frankiwska. Organizatorzy mają nadzieje że Forum na stałe wpiszę się w kalendarz wydarzeń miasta i stanie się platformą budowania dialogu pomiędzy partnerami.

 

Informacja:

"Forum miast partnerskich – efektywne zarządzanie" jest realizowane w ramach "Programu rozwoju współpracy międzynarodowej i transgranicznej Iwano-Frankiwska na lata 2014-2017" oraz priorytetów w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej, działań na rok 2015 wyznaczonych przez MSZ Polski.
Forum jest pierwszym etapem długoterminowego projektu. Następnym etapem będą wizyty szkoleniowe uczestników do poszczególnych miast-partnerów w celu odbycia praktyk oraz zapoznanie się z pracą samorządów lokalnych.

Cele projektu:

- prezentacja polskich miast partnerskich Iwano-Frankiwska, działania ich jednostek samorządowych oraz pozytywnego doświadczenia w procesie euro-integracyjnym;
- nabycie praktyk implementacji europejskich standardów zarządzania w Polsce;
- wprowadzenie europejskich standardów do struktury zarządzania miasta na bazie pozytywnych doświadczeń Polski;
- podniesienie kompetencji młodych liderów, fachowców i studentów w zakresie zarządzania samorządowego;
- zbudowanie sieci formalnych i nieformalnych kontaktów pomiędzy podmiotami zajmującymi się zarządzaniem lub pracą w lokalnych samorządach.


 

Tekst: Jurij Tkaczuk
Zdjęcia: Andrzej Leusz, Wołodymyr Harmatiuk

Partnerzy

Współpraca

Partnerzy medialni

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021

Fundacją Wolność i Demokracja

Projekt „Profesjonalne media na Ukrainie 2021-2022” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja


Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Up